Utrzymanie dyscypliny podczas szkoleń BHP

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 30-08-2013 r.

Nawet jedna osoba może uniemożliwić przeprowadzenie szkolenia. Zaangażowanie do wykonania określonej aktywności ułatwi włączenie tego uczestnika do pracy w grupie.

Z doświadczeń i badań wynika, że nie na wszystkich nawet poprawnie zaprojektowanych szkoleniach bhp automatycznie uzyskuje się dyscyplinę wszystkich uczestników. Zdarzają się jednostki o utrwalonej skłonności do zachowań niestosownych. Wtedy warto zaktywizować niezdyscyplinowaną osobą poprzez wyznaczenie jej określonych zadań.

Jednym ze sposobów jest wyznaczenie uczestnikowi, który zakłóca szkolenie, dodatkowego zadania sprawdzającego jego wiadomości i umiejętności z zakresu bhp w odniesieniu do jego stanowiska pracy. Owe zadanie dodatkowe może więc odnosić się do jego różnego rodzaju czynności i obowiązków służbowych, np.:

 • czynności technologicznych – dotyczących metod działania, technologii wytwarzania, świadczenia usług, wykonywania operacji, opracowywania projektów;
 • obowiązków organizacyjnych – dotyczących organizacji pracy na własnym stanowisku oraz organizacji pracy podległych pracowników;
 • czynności oraz obowiązków kierowania i współpracy – dotyczących współpracy z drugim pracownikiem, kierowania zespołem i współpracy w ramach zespołu, z przełożonymi, kooperantami a także otoczeniem firmy;
 • czynności oraz obowiązków kontroli i oceny jakości – dotyczących samokontroli wykonywanych prac lub świadczonych usług, kontrolowania pracy podległych pracowników, oceny jakości produktów i usług, obowiązków związanych z procedurami systemu zapewnienia jakości w firmie.

  Niezdyscyplinowana osoba utrudniająca szkolenie dokonuje najpierw samooceny wiadomości i umiejętności z zakresu bhp na swoim stanowisku pracy a następnie przedstawia owe zadanie na forum grupy (kolejno dyskusja, ocena zadania przez zespół). Ważne jest, aby uczestnik uzasadnił konieczność swoich zachowań uwzględniających zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Innym rozwiązaniem jest poproszenie uczestnika zakłócającego szkolenie, aby na forum grupy dokonał bilansu swoich kompetencji dotyczących bhp. W trakcie dyskusji w grupie należy zdiagnozować/ocenić obszary braku wiedzy i umiejętności uczestnika oraz wynikające konsekwencje dla osoby zakłócającej i grupy. Następnie należy wypracować w grupie szkoleniowej bardziej skuteczne metody i techniki szkolenia. Jest to sygnał dla prowadzącego szkolenie o konieczności zwrócenia uwagi na dynamikę zachowań w grupie postrzeganej przez pryzmat zachowań jednostek oraz efektu synergii.


  dr Andrzej Balasiewicz, specjalista ds. edukacji w organizacji i rozwoju kapitału ludzkiego
  Zobacz także:

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

  pobierz

  Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

  pobierz

  5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

  pobierz

  Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 24348 )
  Array ( [docId] => 24348 )