Instruktaż stanowiskowy bhp oraz instrukcje bhp w biurze

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 08-11-2013 r.

Pracownikowi administracyjno-biurowemu należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy bhp. Dokonać tego może wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra gospodarki i pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp – instruktaż stanowiskowy bhp przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Instruktaż stanowiskowy bhp m.in. powinien być przeprowadzony dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych. W związku z tym, że na stanowiskach administracyjno-biurowych również mogą występować czynniki szkodliwe dla zdrowia i występują czynniki niebezpieczne oraz uciążliwe, prawodawca w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia określił ramowy program instruktażu stanowiskowego bhp, w którym określił, iż minimalny czas trwania tego instruktażu dla stanowisk administracyjno-biurowych powinien wynosić 2 godziny lekcyjne.

Osoba przeprowadzająca instruktaż stanowiskowy bhp

Zgodnie z § 11 ust. 5 tegoż rozporządzenia instruktaż stanowiskowy bhp przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

 

Instrukcje bhp

Zgodnie z § 41 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych. Użycie ww. przepisie liczby mnogiej jest jednoznaczne z zamysłem, iż mówimy o oddzielnych instrukcjach dla każdej maszyny i urządzenia technicznego stosowanego w zakładzie pracy.

bezpieczeństwo w pracy, instrukcja bhp, kontrola bhp, instruktaż stanowiskowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24374 )
Array ( [docId] => 24374 )