Jak przeprowadzić szkolenie metodą burzy mózgów

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 22-12-2013 r.

Jednym z bardziej interesujących sposobów prowadzenia szkolenia bhp jest metoda burzy mózgów. Powstała ona w celu zdynamizowania poszukiwania nowych pomysłów i rozwiązań o charakterze teoretyczno-praktycznym. Burza mózgów prowadzi niekiedy do nieoczekiwanych rozwiązań, stąd też występuje pod różnymi nazwami, na przykład jako metoda twórczej dyskusji.

Podstawowymi zasadami przeprowadzenia sesji metodą burzy mózgów są przede wszystkim ograniczenie ostrej oraz zarazem niekonstruktywnej krytyki i stworzenie atmosfery do wygenerowania jak największej liczby sensownych pomysłów.

Należy również pamiętać, aby:

 • zapisywać wszystkie pomysły,
 • dokonywać prób ich analizy i syntezy,
 • ograniczać pomysły autorskie,
 • zgłaszać wszystkie pomysły, które się nasuwają.

Sesja szkoleniowa

Typowy przebieg sesji organizowanej metodą burzy mózgów składa się z następujących elementów:

 • instruktor formułuje problem, który należy rozwiązać,
 • słuchacze w dowolny sposób podają swoje rozwiązania,
 • wspólna dyskusja nad zebranymi pomysłami polegająca na analizie każdego indywidualnego lub grupowego pomysłu,
 • dalsze szkolenia (zaproponowane rozwiązania stanowią dobry materiał do kolejnych szkoleń).

Bardzo ważne w metodzie burzy mózgów jest oddzielenie etapów przygotowania i tworzenia od wartościowania oraz wdrażania. Wymaga to wydzielenia co najmniej dwóch zespołów zadaniowych - jednego do generowania pomysłów, a drugiego – ich wartościowania i w konsekwencji wdrażania.

W fazie przygotowawczej należy sformułować myśl przewodnią lub ideę, tak aby uczestnicy mogli w miarę swobodnie i bez większego skrępowania podawać jak największą liczbę pomysłów. Trzeba tu także zadbać o to, aby prezentowane skojarzenia prowadziły do pewnych konstruktywnych propozycji.

Natomiast na etapie generowania pomysłów powoływany jest zadaniowy zespół twórczy. Jego skład personalny powinien być zróżnicowany pod względem zawodowym i dopasowany do specyfiki rozwiązywanego problemu.

Warto pamiętać, że przydatność burzy mózgów ogranicza się zazwyczaj do rozwiązywania problemów niezbyt złożonych, które w miarę łatwo dają się zdefiniować, czyli określić.

Istotną rolę spełniają tu pewne zasady, z którymi powinni zostać zapoznani uczestnicy szkolenia. Mianowicie:

 • należy okazywać pozytywny stosunek do pomysłów własnych i innych oraz powstrzymywać się od krytyki,

 • trzeba zadbać, aby ilość pomysłów przerodziła się w oryginalność, niekonwencjonalność i jakość zgodną z dotychczasową wiedzą oraz zdrowym rozsądkiem,

 • należy pobudzać się wzajemnie do rozwijania najlepszych pomysłów.

Z kolei w fazie wartościowania powołuje się oddzielny zadaniowy zespół wartościujący. Powinien być on złożony wyłącznie ze specjalistów od rozwiązywanego problemu lub problemów. Zespół taki dokonuje analizy i ocenia zebrane pomysły, a także opracowuje różne warianty możliwych rozwiązań poszczególnych problemów w zakresie ich implementacji na potrzeby danego przedsiębiorstwa.

Na koniec, na etapie wdrażania, specjaliści z określonych dziedzin poszukują najlepszych rozwiązań problemów pod względami technicznym, technologicznym, ekonomicznym i społeczno-moralnym. Kontaktują się przy tym także ze specjalistami zewnętrznymi w celu znalezienia optymalnych zastosowań zgłaszanych pomysłów.

dr hab. Włodzimierz Chojnacki
, specjalista w zakresie socjologii, pedagogiki pracy i doradztwa zawodowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33113 )
Array ( [docId] => 33113 )