Pracownicy dopuszczani są do pracy bez właściwych szkoleń bhp

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 16-12-2013 r.

Wyniki kontroli PIP pokazują, że programy szkolenia bhp niejednokrotnie są niedostosowane do specyfiki zakładu pracy oraz istniejących zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy. Pracodawcy organizujący szkolenia bhp często nie prowadzą odpowiedniej dokumentacji bhp – dzienników zajęć, protokołów z przebiegu egzaminów, rejestru wydanych zaświadczeń.

Jako główne przyczyny takich nieprawidłowości wskazywane są m.in.:

  • brak zainteresowania szkoleniami bhp ze strony wielu pracodawców,
  • traktowanie przeszkolenia pracownika jako uciążliwej konieczności,
  • brak należytej kontroli nad procesem szkolenia bhp przez osoby, którym zlecono wykonywanie zadań służby bhp w zakładzie pracy (głównie mali przedsiębiorcy),
  • cięcie kosztów przeznaczonych na szkolenia bhp (co skutkuje wyborem firm oferujących najtańsze usługi, ale nie zawsze o najwyższej jakości świadczonych usług).

Kontrole wykazały również, że jedną z częstych przyczyn wypadków przy pracy było dopuszczanie do pracy pracowników bez aktualnego przeszkolenia bhp. Analiza zaistniałych wypadków wskazywała, że połowa wypadków związana była z nieprawidłowym zachowaniem się pracownika w pracy – bez spełniania wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy. Umiejętności te pracownik powinien nabyć podczas właściwego szkolenia bhp, jednak znaczna część pracodawców nie poddawała pracowników tym szkoleniom – w szczególności przeszkoleniu wstępnemu.

Przykład: W zakładzie na stanowisku kierownika produkcji zatrudniono osobę, która nie była wcześniej pracownikiem zakładu. Pracownik nie został poddany szkoleniu wstępnemu ogólnemu przed dopuszczeniem do pracy. Ukończył on jedynie pierwsze szkolenie okresowe, któremu został poddany w 6. miesiącu zatrudnienia.

Częstą praktyką niezgodną z prawem jest również dopuszczanie do pracy nowych pracowników w celu sprawdzenia ich przydatności, bez uprzedniego przeszkolenia w zakresie bhp. Takie podejście jest niedopuszczalne!

Dokumentacja szkoleniowa

Inspektorzy pracy ujawnili także wystawianie zaświadczeń potwierdzających odbycie szkolenia okresowego pracownikom, którzy nie brali udziału w takim szkoleniu. W takim przypadku organ kontrolujący powiadamia właściwego prokuratora o popełnieniu przestępstwa przez osoby odpowiedzialne za ten stan!

Popełnianym dość często błędem jest dokumentowanie szkolenia wstępnego na drukach niezgodnych ze wzorem ustalonym odpowiednimi przepisami.

Terminy szkoleń BHP

Bardzo częstym naruszeniem przepisów jest również nieprzestrzeganie terminów szkoleń okresowych. Nieprawidłowości w tym zakresie odnotowywane są zarówno w odniesieniu do pierwszych szkoleń, jak i kolejnych dokonywanych w dalszym okresie zatrudnienia pracownika. Ponadto, stwierdzane są przypadki błędnego ustalania w zakładzie częstotliwości szkoleń okresowych w zakresie bhp.

Agnieszka Świeboda


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33112 )
Array ( [docId] => 33112 )