Samokształcenie kierowane powoduje wątpliwości przy wypełnianiu dokumentacji

Kategoria: Szkolenie BHP
Autor: Mariusz Foremniak
Data: 10-04-2014 r.

W zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp organizowanego w formie samokształcenia kierowanego, w miejscu daty jego realizacji należy wpisać datę przekazania uczestnikom szkolenia materiałów do samokształcenia lub datę rozpoczęcia szkolenia na platformie e-learningowej.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.) organizator szkolenia ma obowiązek zapewnić właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń. Ten obowiązek dotyczy organizatorów szkolenia bez względu na formę prowadzonego przedmiotowego szkolenia.

W zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp organizowanego w formie samokształcenia kierowanego, w miejscu daty jego realizacji należy wpisać datę przekazania uczestnikom szkolenia materiałów do samokształcenia lub datę rozpoczęcia szkolenia na platformie e-learningowej, a jako datę zakończenia wskazać datę jego zakończenia z wynikiem pozytywnym.

Przykład:

Daty szkolenia

Materiały szkoleniowe przekazano uczestnikom drogą elektroniczną 3 marca 2014 r., tego samego dnia uczestnicy potwierdzili otrzymanie materiałów, odesłali też informację zwrotną. Egzamin przewidziano na dzień 6 marca 2014 r., a w międzyczasie odbyły się konsultacje z pracownikami. Uczestnicy zakończyli szkolenie i zdali egzamin w formie testu 6 marca 2014 r. W zaświadczeniu należy zatem wpisać datę 3 marca 2014 r. jako początkową szkolenia, a 6 marca 2014 r. jako datę końcową.

Zgodnie z § 7 rozporządzenia szkoleniowego organizator szkolenia ma obowiązek opracować szczegółowy program szkolenia okresowego bhp dla właściwej grupy zawodowej. Same materiały nie stanowią realizacji obowiązku, o którym mowa w przytoczonym paragrafie.

Z przebiegu szkolenia w formie samokształcenia kierowanego organizator szkolenia zobowiązany jest sporządzić odpowiednią dokumentację. Konsultacje powinny stanowić co najmniej 60% czasu minimalnego szkolenia okresowego dla określonej grupy zawodowej. Konsultacje mogą odbywać się za pośrednictwem poczty, Internetu lub też telefonicznie, w formie wideo rozmów i za pośrednictwem komunikatorów.

Mariusz Foremniak, starszy specjalista ds. bhp, wykładowca przedmiotów zawodowych z zakresu bhp

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34629 )
Array ( [docId] => 34629 )