Specjalista ds. bhp może również prowadzić szkolenia okresowe

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 17-11-2013 r.

Osoba zatrudniona jako specjalista ds. bhp w roli jednoosobowej komórki bhp, może w tej firmie dodatkowo prowadzić szkolenia okresowe z bhp. Powinno to jednak nastąpić na podstawie dodatkowego stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej.

Pracodawca, który pozytywnie oceni doświadczenie i kwalifikacje pracownika służby bhp, może powierzyć pracownikowi tej służby prowadzenie szkoleń okresowych. Powinno to jednak nastąpić np. w oparciu o umowę cywilnoprawną.

 

Pracodawca organizujący i prowadzący szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy powinien zapewnić:

  • wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia,

  • właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.

Zakres działań służby bhp określony został w rozporządzeniu w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. W myśl rozporządzenia służba bhp jest obowiązana współpracować z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników. Organizacja i rozkład czasu pracy pracownika służby bhp powinny zapewniać pełną realizację wykonywanych przez niego zadań.

Pracodawca, który pozytywnie oceni doświadczenie i kwalifikacje pracownika służby bhp (niezbędne do prowadzenia szkoleń okresowych), może powierzyć pracownikowi służby bhp prowadzenie przedmiotowych szkoleń, gdy nie koliduje to z pełną realizacją zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia w sprawie służby bhp. Powinno to jednak nastąpić na podstawie dodatkowego stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej. Powyższe stanowisko poparcie ma w wielu interpretacjach Państwowej Inspekcji Pracy.

Warto też dodatkowo wyjaśnić, iż pracodawca, będący organizatorem szkoleń okresowych w dziedzinie bhp, nie może organizować szkoleń bhp dla pracodawcy oraz pracowników służby bhp.


Lesław Zieliński
, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24381 )
Array ( [docId] => 24381 )