Szkolenia okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych – kogo obejmuje zwolnienie ze szkoleń

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 03-12-2020 r.

Czy pracodawca sklasyfikowany jako: pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E) ma obowiązek przeprowadzania szkoleń okresowych bhp dla pracowników administracyjno-biurowych?

Pracodawca, o którym mowa w pytaniu, zalicza się do sekcji Q. W stosunku do tego rodzaju działalności przyjęto 4 kategorię ryzyka, która uniemożliwia zastosowanie odstępstwa od zapewniania szkoleń okresowych bhp dla pracowników administracyjno-biurowych.

Obowiązek zapewnienia szkoleń bhp

Zasadą jest, że nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do wykonywania której nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, jak również dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Obowiązkiem pracodawcy jest zatem zapewnienie przeszkolenia pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Ważne

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. stanem prawnym, szkolenie okresowe pracownika nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej, znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż 3 kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt 1 kp, wynika, że jest to konieczne.

Nie wyższa niż 3 kategoria ryzyka

Możliwość zastosowania odstępstwa od zapewniania szkoleń okresowych względem pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych uzależniona jest w szczególności od 3 kategorii ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Podmiot, o którym mowa w pytaniu, prowadzi działalność określaną kodem PKD 86.90.E. Jest to działalność zaliczana do sekcji Q – w myśl załącznika rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz załącznika do rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Na podstawie tego ostatniego rozporządzenia, dla kodu PKD należącego do sekcji Q określona została czwarta kategoria ryzyka. Tym samym pracodawca, o którym mowa w pytaniu, nie powinien stosować odstępstwa w zakresie zapewniania szkoleń okresowych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach administracyjno-biurowych – uwzględniając fakt, iż dla niego przewidziano wyższą niż trzecia kategorię ryzyka.

Podstawa prawna:

  • art. 2373 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320);

  • Załącznik do rozporządzenia z 5 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. z 2018 r. poz. 502).

Sebastian Kryczka Prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41234 )
Array ( [docId] => 41234 )