Szkolenie grupowe może pomóc w osobistym rozwoju każdego z uczestników

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 22-07-2013 r.

Założeniem szkolenia grupowego w zakresie bhp powinno być umożliwienie każdemu pracownikowi osobistego rozwoju zawodowego. Aby tak się stało muszą być spełnione określone warunki z zastrzeżeniem, że wiele zależy od samego pracownika, np. czy przestrzega zasad bhp.

Do warunków, które musi spełnić pracownik, aby mieć możliwość rozwoju zawodowego należy zaliczyć:

 • nawiązywanie i pozostawanie w kontakcie psychicznym z innym pracownikami,
 • pozytywne nastawienie,
 • chęć zrozumienia innych pracowników i ich problemów zawodowych.

Realizacja warunków następuje głównie przez udzielanie pracownikom w trakcie szkolenia grupowego znaczącego wsparcia ze strony instruktora prowadzącego szkolenie z zakresu bhp. Wiele trudności, na jakie natrafiają uczestnicy szkoleń grupowych, wynika z małej satysfakcji z rozwiązywania problemów związanych z przestrzeganiem zasad bhp. Trudności te są zazwyczaj związane z:
 • zawyżoną lub zaniżoną samooceną co do posiadanej wiedzy i umiejętności,
 • różnymi kompleksami,
 • postrzeganiem siebie jako ofiary,
 • lękiem przed niepowodzeniem i obawami, że inne osoby to zauważą,
 • nadmiernym oczekiwaniem na pomoc ze strony instruktorów i organizatorów kursów szkoleniowych.

Dobra grupa szkoleniowa zapewnia właściwe warunki do osobistego rozwoju każdego jej członka, ale również pomoc w opanowaniu materiału.

Uczestnictwo w grupie szkoleniowej jest efektywnym sposobem pomocy szkolącym się w:

 • realizacji ich celów szkoleniowych,
 • uczeniu się odpowiedzialności za działania swoje i grupy,
 • zdobywaniu i uczeniu się zaufania,
 • ocenianiu swojej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do innych członków grupy.

Aktywny udział w szkoleniu grupowym powinien więc:
 • zapewniać otrzymanie odpowiedniej ilości informacji i przygotowanie do podejmowania dalszych kroków,
 • kształtować poczucie sprawstwa i pomocy,
 • wpływać na nabieranie większej pewności siebie przez uczestników szkolenia.
Szkolenie grupowe nie jest procesem, który powinien koncentrować się tylko na przekazie informacji, opanowaniu wiedzy i umiejętności czy ocenianiu sfery emocjonalnej. Szkolenie grupowe powinno być również procesem pośrednim uwzględniającym zarówno:
 • fakty,
 • procedury,
 • zasady,
 • normy,
 • odczucia (stany emocjonalne) w zakresie właściwym dla osiągnięcia celu szkolenia grupowego przez członków grupy.

Dobrze zaplanowane i przeprowadzone zajęcia szkoleniowe w grupie mogą pomóc przede wszystkim tym uczestnikom, którzy pragną osiągnąć szybciej cel postawiony przez instruktora lub wypracowany przez grupę, niż w pracy indywidualnej.

Aby każdy z uczestników szkolenia grupowego mógł wynieść z uczestnictwa w grupie prawdziwą korzyść należy spełnić następujące warunki:
 • Stworzyć przyjemną atmosferę.
 • Zapewnić aktywne uczestnictwo w pracy grupy.
 • Dostrzegać i akceptować intelektualne oraz emocjonalne aspekty postaw i zachowań,
 • Uzyskać wgląd w to, jak działa grupa.
 • Zapewnić dużą ilość:
  • pomocnych informacji,
  • wyjaśniających opisów,
  • ćwiczeń,
  • okazji zachęcających do dialogu, konfrontacji postaw, wygłaszania opinii, ocen i komentarzy, także ze strony prowadzącego jak i uczestników szkolenia grupowego.


dr Włodzimierz Chojnacki,
specjalista z zakresu edukacjiw organizacji i doradztwa zawodowego
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24328 )
Array ( [docId] => 24328 )