Ukończenie studiów podyplomowych bhp zwalnia ze szkolenia okresowego

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 05-09-2013 r.

Jeżeli pracownik, który wykonywał dotychczas powierzone mu zadania służby bhp lub po prostu pracownik służby bhp ukończy np. studia podyplomowe w zakresie bhp, to kolejne szkolenie okresowe bhp powinien odbyć najpóźniej w ciągu 5 lat od ukończenia studiów.

Ukończenie, w okresie przeznaczonym na odbycie pierwszego szkolenia okresowego bhp lub kolejnego, np.: szkolenia, dokształcania lub doskonalenia zawodowego związanego z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu albo podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uwzględniającego program szkolenia okresowego bhp dla pracowników służby bhp, uważa się za równoznaczne z odbyciem takiego szkolenia. Studia podyplomowe w zakresie bhp obejmują w swoim programie program szkolenia okresowego pracowników służby bhp.

Pierwsze szkolenie okresowe bhp pracownik służby bhp musi odbyć w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na swoim stanowisku pracy. Natomiast kolejne szkolenie okresowe bhp powinien odbyć w ciągu 5 lat.

Z pierwszego szkolenia okresowego, pracownik służby bhp lub pracownik wykonujący zadania tej służby może zostać zwolniony jeżeli:

  • przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie (12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku) u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego;

  • odbył w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego pracowników służby bhp .

Jeżeli pracownik, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, odbył np. szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych, a program tego szkolenia obejmował zagadnienia szkolenia okresowego pracowników służby bhp to pracodawca może podjąć decyzje o zwolnieniu pracownika z tego szkolenia.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24354 )
Array ( [docId] => 24354 )