Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych bez nowego szkolenia

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 17-11-2013 r.

W myśl przepisów szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno–technicznych powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na 5 lat, należy jednak pamiętać, że przepisy nie różnicują tego okresu nawet w sytuacji, gdy pracownik wykonuje prace szczególnie niebezpieczne.

Obowiązkiem pracodawcy jest zagwarantowanie pracownikowi odbycia szkolenia bhp stosownego do rodzaju wykonywanej pracy. W ramach szkolenia należy takiej osobie przekazać informacje i instrukcje dotyczące zajmowanego stanowiska lub wykonywanej pracy. Szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno–technicznych powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na 5 lat, niezależnie od tego czy ci pracownicy w ramach swoich obowiązków wykonują prace szczególnie niebezpieczne.

Odpowiednie szkolenie gwarantuje:

  • zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy, a także z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi;

  • poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie koniecznym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

  • uzyskanie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Program szkolenia bhp powinien być dostosowany do rodzaju i warunków pracy wykonywanej przez jego uczestników. W szczególności instruktaż stanowiskowy powinien gwarantować uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy, jakie występują na ich stanowiskach pracy oraz z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą. Pracownicy muszą poznać sposoby ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki oraz metody bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach. Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk.

Oznacza to, że nie ma konieczności przeprowadzania dodatkowego szkolenia dla pracowników o zakresie obowiązków określonym w pytaniu. Trzeba jednak zaznaczyć, że pięć lat jest okresem maksymalnym, który może ulec skróceniu przez pracodawcę, można więc szkolenie takich pracowników przeprowadzać częściej.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24380 )
Array ( [docId] => 24380 )