Bezpieczeństwo i higiena pracy w hipermarketach

Kategoria: Warunki pracy
Data: 23-08-2013 r.

Praca w hipermarketach charakteryzuje się stosunkowo wysokim wysiłkiem fizycznym i umysłowym. Wymaga wykonywania czynności związanych z transportem, magazynowaniem i sprzedażą towarów w warunkach uciążliwych, a często także szkodliwych.

Największe nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach handlowych dotyczą w szczególności:

 
 • transportu i składowania,
 • wentylacji, ogrzewania i oświetlenia,
 • organizacji i wyposażenia pomieszczeń pracy.

Wydarzenia powodujące wypadki w placówkach handlowych to przede wszystkim:

 • upadek, potknięcie, poślizgnięcie na płaszczyźnie,
 • upadek z wysokości,
 • uderzenie, przygniecenie przez spadające, wysypujące lub wylewające się towary i opakowania.

Czynności najczęściej wykonywane przez poszkodowanych pracowników handlu w chwili wypadku to:

 • przenoszenie i podnoszenie towarów, opakowań,
 • wnoszenie lub zdejmowanie towarów z wysokich regałów,
 • otwieranie opakowań zbiorczych,
 • przechodzenie po płaszczyznach poziomych,
 • wchodzenie lub schodzenie z drabin, schodków przystawnych itp. urządzeń pomocniczych.

Przyczynami wypadków najczęściej są:

 • złe organizacja i metody pracy,
 • wadliwe urządzenie i utrzymanie stanowisk pracy oraz przejść,
 • nieprawidłowe zachowania pracowników,
 • zły stan techniczny narzędzi, maszyn, urządzeń i środków transportu.

Typowe schorzenia, powodowane często warunkami pracy w hipermarketach, dotykają w szczególności:

 • sprzedawców,
 • magazynierów,
 • kasjerów.

Są to najczęściej choroby:

 • stóp (płaskostopie),
 • podudzi (żylaki),
 • kręgosłupa (skrzywienia),
 • układu nerwowego (psychonerwice).

Z wieloma negatywnymi skutkami zarówno dla pracownika, jak i firmy, w której jest on zatrudniony, związany jest stres. Niestety hipermarkety charakteryzują się niewątpliwie specyfiką środowiska pracy sprzyjającą generowaniu u pracowników właśnie stresu.

Nie ma szczegółowych przepisów regulujących wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w hipermarketach. Należy więc posługiwać się przepisami bhp obowiązującymi powszechnie we wszystkich rodzajach działalności gospodarczej i Polskimi Normami.

Wymagania bhp, które powinny spełniać pomieszczenia pracy w hipermarketach, oprócz ogólnych zasad, muszą także uwzględniać między innymi:

 • rodzaj wykonywanej pracy,
 • czas przebywania pracowników.

Jeżeli jest w nich wykonywana praca stała, nie mogą być lokalizowane poniżej poziomu otaczającego terenu.

Dopuszcza się tu jednak wyjątki dotyczące pomieszczeń handlowych, usługowych i gastronomicznych w domach handlowych.

Warunkami są:

 • zachowanie wymagań przepisów techniczno-budowlanych,
 • uzyskanie zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy.

Po ich spełnieniu i zapewnieniu oświetlenia dziennego pomieszczenia takie mogą znajdować się również w suterenach lub piwnicach.

Podłogi w pomieszczeniach pracy i na drogach w hipermarketach powinny być:

 • równe,
 • nieśliskie,
 • niepylące,
 • odporne na ścieranie i nacisk,
 • przystosowane do łatwego utrzymania w czystości.

Gdy podłoga dobrze przewodzi ciepło lub przy wykonywaniu pracy jest zamaczana, w przejściach i miejscach do stania oraz siedzenia powinny być środki izolujące od zimna lub wilgoci (np. podesty izolujące).

Muszą być one:

 • stabilne,
 • wytrzymałe,
 • łatwe do utrzymania w czystości

Do pomieszczeń i stanowisk pracy położonych na różnych poziomach powinny prowadzić bezpieczne dojścia stałymi schodami lub pochylniami. Ich nawierzchnie nie mogą być śliskie, a w miejscach, w których mogą zalegać pyły, powinny być ażurowe.

Drogi komunikacyjne powinny mieć szerokość dostosowaną do poruszających się wózków transportowych i ruchu pieszego. Powinny być także odpowiednio oznakowane znakami drogowymi.

Natomiast drogi transportowe, nieprzeznaczone do równoczesnego poruszania się po nich ludzi, jednokierunkowe – powinny mieć szerokość co najmniej o 60 cm większą od szerokości naładowanego wózka, zaś dwukierunkowe – co najmniej o 90 cm większą niż podwójna szerokość załadowanego wózka (np. paletami o typowych wymiarach 80 × 120 cm).

Jeżeli po drogach transportowych poruszają się również pracownicy (klienci), ich szerokość powinna być odpowiednio większa, dostosowana do natężenia ruchu pieszego.


Zygmunt Wieczorek
, specjalista ds. analiz i prewencji zagrożeń zawodowych
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24400 )
Array ( [docId] => 24400 )