Czas trwania okresu zimowego mogą regulować wewnętrzne regulaminy

Kategoria: Warunki pracy
Data: 28-10-2013 r.

Okres zimowy jest zdefiniowany przez przepisy jako czas od 1 listopada do 31 marca. Z drugiej strony pracodawca nie ma obowiązku ścisłego przestrzegania wyznaczonych rozporządzeniem dat kalendarzowych, ale musi dostarczyć pracownikom odzież zimową w sytuacji, gdy warunki środowiska pracy tego wymagają.

Okres zimowy jest zdefiniowany w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. W myśl jego postanowień, za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca i wiele zakładów pracy w swoich wewnętrznych regulaminach operuje tą właśnie definicją.

Odzież robocza w czasie zimy

Z drugiej strony, zapisy Kodeksu pracy wskazują, że to pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne. Musi tu wziąć pod uwagę wymagania bhp oraz czynniki potencjalnie szkodliwe, takie jak niska temperatura, wiatr czy opady atmosferyczne, a także przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego.

Odzież zimowa tylko wtedy, gdy jest to niezbędne

Z obu zapisów wynika, że pracodawca nie ma obowiązku ścisłego przestrzegania wyznaczonych rozporządzeniem dat kalendarzowych, ale musi dostarczyć pracownikom odzież zimową w sytuacji, gdy warunki środowiska pracy tego wymagają. Należy też opamiętać, że zgodnie z zapisami Kodeksu pracy, ustalenia dotyczące typu odzieży oraz czasu ich używania muszą być uzgodnione z przedstawicielami pracowników, np. związkami zawodowymi.

Ustalenia okoliczności (okresy kalendarzowe lub warunki atmosferyczne) wydawania odzieży zimowej powinny być zapisane w regulaminie pracy oraz w tabelach przydziału odzieży i obuwia roboczego.


Lesław Zieliński
, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24435 )
Array ( [docId] => 24435 )