Osoby kierujące pracownikami muszą posiadać wiedzę z zakresu bhp

Kategoria: Warunki pracy
Data: 12-10-2013 r.

Bezpieczeństwo pracowników zależy od tego, czy pracodawca zorganizuje pracę na stanowiskach w sposób zgodny z zasadami bhp. Podobnie ważne jest, by osoby pełniące funkcje kierownicze posiadały niezbędną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz znały w pełni zakres swoich obowiązków.

Przepisy Kodeksu pracy obarczają pracodawcę odpowiedzialnością za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w jego zakładzie pracy. Składa się na nią szereg obowiązków z dziedziny bhp, ale najważniejszym z nich jest organizowanie pracy w taki sposób, aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy pracownikom ją wykonującym. W tym celu niezbędne jest przede wszystkim:

  • zapoznanie wszystkich pracowników z przepisami o ochronie pracy, w tym z przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

  • zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Znajomość przepisów bhp jest też niezbędna przy odpowiednim organizowaniu pracy i jej stanowisk. Dla bezpieczeństwa w miejscu pracy jest więc kluczowe, by pracownicy – w szczególności pełniący funkcje kierownicze (kierownicy działów, mistrzowie, brygadziści itp.) – posiadali odpowiednią wiedzę z tego zakresu. Powinni również nie tylko umiejętnie organizować i kierować procesami pracy zgodnie z tą wiedzą, ale także znać zakres swoich obowiązków.

Zgodnie z prawem pracy, do tych obowiązków należy:
  • organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;
  • organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie prac z uwzględnieniem zabezpieczenia pracowników przed wypadkami, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy;
  • dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego;
  • egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • zapewnianie wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24428 )
Array ( [docId] => 24428 )