W przypadku uchybień służba bhp może odsunąć pracownika od pracy

Kategoria: Warunki pracy
Data: 18-10-2013 r.

Każdy pracownik zakładowej służby bezpieczeństwa i higieny pracy ma prawo do kontroli stanu bhp w każdy miejscu wykonywania pracy, odsuwania pracowników od wykonywanej pracy, a także wnioskowania do pracodawcy o ich ukaranie.

Podstawowym zadaniem pracownika służby bhp jest kontrola stanu bhp i przestrzegania przepisów oraz zasad bhp w firmie i w każdym innym miejscu wykonywania pracy przez jej pracowników (np. na znajdującym się poza zakładem pracy placu budowy).

 

Służba bhp ma prawo niezwłocznie odsunąć od pracy pracownika, który zatrudniony jest przy pracy wzbronionej (np. osoba młodociana pracująca przy uboju bydła) lub gdy ten swoim zachowaniem albo sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia bądź zdrowia własnego lub innych osób. To samo dotyczy maszyn oraz urządzeń technicznych – pracownik służby bhp ma prawo do niezwłocznego wstrzymania pracy takiego urządzenia, jeśli stwarza ono bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia.

Dodatkowo pracownik służby bhp ma prawo wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o ukaranie pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa, a także wystosowania zaleceń dotyczących usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i zawodowych (chorobowych) oraz uchybień dotyczących bhp. Może to mieć miejsce w sytuacji, gdy pracownicy np. nie stosują przyznanych im środków ochrony indywidualnej.

Warto też pamiętać, że służba bhp ma też prawo, by wystąpić z wnioskiem o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działaniu na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24431 )
Array ( [docId] => 24431 )