Miernik natężenia oświetlenia musi pokazywać rzeczywiste wartości

Kategoria: Warunki pracy
Data: 20-09-2013 r.

Oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności oraz powinno spełniać wymagania określone w Polskiej Normie a oświetlenie elektryczne powinno posiadać parametry zgodne z Polskimi Normami.

W zakresie wymagań oświetleniowych na stanowiskach pracy obecnie aktualną normą jest PN- EN 12464-1:2012P Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach, która określa (między innymi) wymagania w zakresie odpowiednich poziomów natężenia oświetlenia i jego równomierności, rozkładu luminancji, wskaźnika oddawania barw oraz w zakresie oceny ograniczenia olśnienia.

Dla określenia warunków oświetlenia na stanowisku pracy należy zmierzyć natężenie oświetlenia w obszarze działalności (polu zadania), w jego otoczeniu (obrębie pola widzenia) i natężenie w obszarze tła (części pomieszczenia bezpośrednio przy stanowisku pracy).

Pomiarów dokonuje się miernikiem wskazującym rzeczywiste wartości natężenia oświetlenia w wyznaczonych punktach pomiarowych, których ilość zależy od powierzchni pola zadania, jego otoczenia i obszaru tła, także warunków lokalnych, takich jak: rodzaj źródeł światła i opraw oraz ich rozmieszczenie, powierzchnia pola zadania i jej rodzaj itp. Zmierzone wyniki pomiarów uśrednia się oddzielnie dla każdego ocenianego miejsca pomiarów, a następnie sporządza się protokół z pomiarów, w którym otrzymane (obliczone) wyniki porównuje się z wymaganiami normy.

Widać z powyższego, że miernik natężenia oświetlenia pokazujący jedynie wartości maksymalne i minimalne (będący raczej wskaźnikiem a nie przyrządem pomiarowym). Nie nadaje się do pomiarów parametrów oświetlenia na stanowiskach pracy.

Dla samodzielnego, prawidłowego wykonywania pomiarów parametrów oświetlenia należy zapoznać się ze szczegółami zawartymi we wspomnianej PN i instrukcją stosowanego miernika oraz nauczyć się techniki (zasad) wykonywania pomiarów.


Lesław Zieliński
, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24417 )
Array ( [docId] => 24417 )