Na terenie wytwórni mas bitumicznych ruch ma być jednokierunkowy

Kategoria: Warunki pracy
Data: 12-09-2013 r.

Jednym z podstawowych obowiązków w zakresie BHP jakimi objęta jest wytwórnia mas bitumicznych, jest jej odpowiednie oznakowanie. Przy bramie wjazdowej powinno znajdować się określenie samej wytwórni i jej właściciela, a także oznakowanie kierunku dróg na terenie zakładu. Kolejne obowiązki związane są m.in. ze stanowiskiem pracy przy wytwarzaniu masy bitumicznej oraz obowiązkami pracowników związanych z ich obsługiwaniem.

Stanowisko pracy przy wytwarzaniu masy bitumicznej powinno być wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa, umożliwiający wstrzymanie pracy całej wytwórni w przypadkach niebezpieczeństwa. Wyłącznik powinien mieć grzybkowy kształt w kolorze czerwonym.

Ponadto należy sprawdzić, czy funkcjonują wszystkie urządzenia potrzebne do awaryjnego wyłączania maszyny (odnosi się to do wyłączników, czujników, zamknięć itp. oraz instalacji wyłączania awaryjnego w obrębie nagrzewnic i matryc do składowania asfaltu oraz paliw).

W zakładzie trzeba zapewnić:
 • bezkolizyjny dowóz materiałów potrzebnych do produkcji (piasek, żwir, oleje),
 • bezkolizyjny odbiór gotowych mas drogowych.

Wytwórnię mieszanek bitumicznych mogą obsługiwać jedynie pracownicy z uprawnieniami i przeszkoleni (powinni oni też przejść stanowiskowe i okresowe szkolenie bhp oraz posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy).

Przed rozpoczęciem pracy, pracowników trzeba zapoznać z:

 • ustawieniem i montażem agregatów oraz urządzeń, a także rozmieszczeniem przewodów zasilających, jak również okablowania elektroniczno-sterowniczego (razem z zabezpieczeniem i uziemieniem),
 • urządzeniami gwarantującymi bezpieczeństwo,
 • miejscami mogącymi stwarzać zagrożenie.

Miejsce udzielania pierwszej pomocy powinno być:

 • znane i dostępne wszystkim pracownikom,
 • oznakowane białym krzyżem na zielonym tle (znak taki umieszcza się również na apteczce).
Operatorów wytwórni należy zaopatrzyć w środki porozumiewania się na odległość. W praktyce stosuje się:
 • telefony komórkowe,
 • krótkofalówki,
 • ewentualnie Internet (pocztę elektroniczną).

Hałdy kruszywa, w szczególności sfrezowanego asfaltu, zabezpiecza się przed wymywaniem, aby do gruntu nie przedostawały się szkodliwe substancje. Wskazane jest sytuować takie hałdy na podłożu z betonowych płyt.

Wszelkie miejsca:

 • składowania materiałów nie mogą być zagrożone przez obsługujące wytwórnię pojazdy,
 • w których pobierane są próbki, zawory sterownicze oraz zalewowe, a także zasuwy
  - muszą być zaopatrzone w chroniące je przed deszczem pojemniki, które powinny być regularnie oczyszczane.

Tablice ostrzegawcze i informacyjne ustawia się w dobrze widocznych dla obsługi punktach.

Henryk Musa, specjalista ds. bhp


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24409 )
Array ( [docId] => 24409 )