Nie można użytkować maszyn bez oznakowania CE

Kategoria: Warunki pracy
Data: 12-09-2013 r.

Maszyn, które nie spełniają zasadniczych wymagań (nie mających potwierdzonego oznakowania CE) nie można użytkować na terytorium Polski ani wprowadzać na rynek Unii Europejskiej. Nie ma również możliwości dostosowania tych maszyn po zakupie do minimalnych wymagań.

Temat spełnienia przez maszyny minimalnych wymagań dotyczących bhp jest na dzień dzisiejszy zamknięty, bowiem w rozporządzeniu ministra gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.) zapisano, że maszyny nabyte przed 1 stycznia 2003 r. powinny być, w terminie do 1 stycznia 2006 r. dostosowane do minimalnych wymagań określonych w rozdziale 3 rozporządzenia.

Do maszyn sprowadzanych z Chin, czy innych krajów spoza UE, mają w szczególności zastosowanie:

  • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE z 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn,
  • ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 138, poz. 935 ze zm.),
  • rozporządzenie ministra gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. nr 199, poz. 1228 ze zm.), które zastąpiło rozporządzenie ministra gospodarki z 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz.U. nr 259, poz. 2170). Zapisy nowego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 2006/42/WE.

Proces zapewnienia bezpieczeństwa maszyn wprowadzanych na terytorium UE, w tym do Polski, należy do obowiązków producenta maszyny lub jego upoważnionego przedstawiciela (np. importera) albo w szczególnych wypadkach do przyszłego użytkownika maszyny, jeżeli w kontrakcie dotyczącym jej zakupu są zapisane stosowne ustalenia.

Lesław Zieliński, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24412 )
Array ( [docId] => 24412 )