Nie każdy pracownik może pracować w porze nocnej

Kategoria: Warunki pracy
Data: 29-10-2013 r.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godzinami 21.00 a 7.00. W myśl zapisów osobą pracującą w nocy jest pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie przynajmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub jeśli przynajmniej ¼ jego czasu pracy okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną.

Regułę stanowi, iż czas pracy takiego pracownika nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli wykonuje prace szczególnie niebezpieczne lub związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym. Wykaz tych prac jest ustalany przez pracodawcę działającego w porozumieniu z zakładową organizacją związkową oraz po zasięgnięciu opinii lekarza pełniącego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Należy mieć na uwadze konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników.

Powyższe ograniczenia czasu pracy nie dotyczą pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, a także sytuacji, gdy zachodzi konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

Należy pamiętać, że praca w porze nocnej zabroniona jest w stosunku do:

  • kobiet w ciąży;

  • pracowników opiekujących się dzieckiem do lat 4 (jeśli nie wyrażą zgody);

  • pracowników młodocianych;

  • pracowników niepełnosprawnych - pracownik niepełnosprawny może jednak wykonywać pracę w porze nocnej, jeżeli lekarz, który przeprowadza badania profilaktyczne, lub – w przypadku jego braku – lekarz sprawujący opiekę nad niepełnosprawnym, wyrazi na to zgodę.

Pora nocna dla pracowników młodocianych przypada między godziną 22.00 a 6.00, zaś dla pracowników młodocianych pracujących pomimo nieukończenia 16. roku życia (w przypadkach, gdy przepisy to umożliwiają) pora nocna obejmuje czas między godziną 20.00 a 6.00.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24436 )
Array ( [docId] => 24436 )