Sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości – minimalne wymagania bhp

Kategoria: Warunki pracy
Data: 05-09-2013 r.

Parametry sprzętu do tymczasowej pracy na wysokości muszą być dostosowane do charakteru wykonywanej pracy i odpowiednie do dających się przewidzieć obciążeń, a także zapewniać bezpieczne przemieszczanie się pracowników.

W praktyce pomosty robocze rusztowań lub drabiny muszą mieć odpowiednią nośność wystarczającą dla przewidzianych obciążeń, przy czym należy tu brać także pod uwagę obciążenia związane z transportem.

Jeżeli chodzi o sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości, to zabronione jest:

 • stosowanie drabin przenośnych jako dróg stałego transportu,
 • wykorzystywanie drabin do przenoszenia ciężarów o masie powyżej 10 kg.

Pracodawca ma obowiązek dokonać wyboru najbardziej odpowiednich środków umożliwiających bezpieczny dostęp do miejsc tymczasowej pracy na wysokości, stosownie do:

 • różnicy wysokości,
 • częstości jej pokonywania,
 • czasu użytkowania takich środków.

Obowiązuje zasada, że zawsze trzeba zapewnić dostęp do miejsc tymczasowej pracy na wysokości najlepszy z technicznie możliwych.

Wybrany sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości i zastosowane środki ochrony powinny umożliwiać ewakuację pracowników w razie niebezpieczeństwa.

Niedobór i przenośne stosowanie drabin jako połączeń między poziomami rusztowania oraz składowanie na rusztowaniu dużych ilości materiałów mogą bardzo zakłócić bezpieczne i szybkie opuszczenie rusztowania przez zagrożonych wypadkiem pracowników.

Przejście między środkami umożliwiającymi bezpieczny dostęp do miejsc tymczasowej pracy na wysokości a platformami i pomostami lub kładkami – w obu ich kierunkach – nie może stwarzać dla pracowników dodatkowego ryzyka upadku.

Aby zmniejszyć takie ryzyko, należy zapewnić przejścia o szerokości co najmniej 1,2 m o szczelnych pomostach, zabezpieczone balustradami ochronnymi.

Przejścia o pochyleniu większym niż 15% powinny być alternatywnie zaopatrzone w:

 • listwy umocowane poprzecznie w odstępach nie mniejszych niż 0,4 m,
 • schody.
Natomiast nachylenie przejść, w których odbywa się transport ręczny, nie powinno przekraczać 10%.

Tymczasowa praca na wysokości może być wykonywana tylko wtedy, gdy pogoda nie zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników.

Trzeba pamiętać, że montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych zabronione są:

 • jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność,
 • w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu i gołoledzi,
 • w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s.
Ograniczenia te dotyczą także prac na wysokości przy użyciu innego sprzętu (np. drabin, lin).

W uzasadnionych sytuacjach powinno się zapewnić pracownikom siedziska robocze. Służyć to może zmniejszaniu niebezpieczeństwa na stanowiskach pracy z zastosowaniem lin lub unikaniu przypadków znacznie utrudniających pracę bądź powodujących nadmierne obciążenia pracownika.

Warto wiedzieć, że siedziska robocze mogą być wyposażone na przykład w:

 • zaczepy,
 • haki do powieszenia narzędzi,
 • worki do przechowywania materiałów.
Mogą być one także wyłożone materiałem antypoślizgowym.

Dopuszczalne jest stosowanie ławeczek do pracy na wysokości.

Gdy w czasie kontroli inspektor pracy stwierdzi, że sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości nie został dostosowany do minimalnych wymagań bhp, skieruje do pracodawcy nakaz w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24406 )
Array ( [docId] => 24406 )