Obowiązki służby bhp są stałe bez względu na miejsce pracy pracowników

Kategoria: Warunki pracy
Data: 17-10-2013 r.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązków pracodawcy związanych z zapewnieniem pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie ma znaczenia miejsce wykonywania prac, tzn. czy pracownicy pracują w macierzystym zakładzie czy w innym miejscu wskazanym przez pracodawcę. Może to być na przykład obsługa urządzeń lub wykonanie zleconych czynności na terenie innego zakładu pracy.

Miejsca wykonywania prac, stanowiska pracy, obsługiwane maszyny a także kwalifikacje pracowników i wymagania szkoleniowe, jak również warunki higieniczno sanitarne oraz stosowane środki ochrony muszą, w każdej sytuacji, odpowiadać obowiązującym przepisom, w tym zawartym w:

 
  • dziale dziesiątym ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.);

  • rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz.1650 ze zm.);

  • rozporządzeniu ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.);

  • rozporządzeniu ministra gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191,poz. 1596 ze zm.) albo

  • rozporządzeniu ministra gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. nr 199, poz. 1228 ze zm.);

  • rozporządzeniu ministra gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 2173);

oraz innym wynikającym ze specyfiki miejsca pracy, wykonywanych czynności i warunków środowiska pracy.

W związku z powyższym, zadania i uprawnienia pracownika służby bhp będą takie jak zapisano w § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 ze zm.) – bez względu na miejsce wykonywania prac pracowników jego zakładu.


Lesław Zieliński
, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24430 )
Array ( [docId] => 24430 )