Odczytywanie wskazań wodomierzy to praca szczególnie niebezpieczna

Kategoria: Warunki pracy
Data: 11-10-2013 r.

W myśl przepisów każdą pracę w zamkniętych przestrzeniach o utrudnionym dostępie należy traktować jako pracę szczególnie niebezpieczną i brać pod uwagę istotne zagrożenia z nią związane. Dotyczy to również odczytywania wskazań wodomierzy w studzienkach.

Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy precyzuje, że wszelkie prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych należy zakwalifikować jako prace szczególnie niebezpieczne.

 

Do niebezpiecznych przestrzeni zamkniętych należą z kolei, między innymi: studnie, studzienki kanalizacyjne, wnętrza urządzeń technicznych i inne zamknięte przestrzenie, do których wejście odbywa się przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach bądź jest w inny sposób utrudnione.

Studzienki wodomierzowe również należą do takich miejsc. Przepisy nie określają jednoznacznie czynności, które mogą być w nich wykonywane, dlatego wszelkie prace prowadzone w przestrzeni tego typu – w tym odczytywanie wskazań wodomierzy – należy traktować jako prace szczególnie niebezpieczne.

Pracownik znajdujący się w studzience wodomierzowej musi być świadomy istotnych zagrożeń, z którymi może mieć do czynienia. Do takich zagrożeń należy w szczególności możliwość wystąpienia gazów niebezpiecznych, a także niedostateczna – a zatem niższa niż 18% - zawartość tlenu w powietrzu.

Należy też pamiętać, że zagrożenia te występują dodatkowo w bardzo ograniczonej przestrzeni miejsca pracy i – w przypadku niezachowania stosownych środków bezpieczeństwa zapisanych w rozporządzeniu – mogą stanowić poważne zagrożenie życia i zdrowia pracownika.


Lesław Zieliński
, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24425 )
Array ( [docId] => 24425 )