Podstawowe obowiązki pracodawcy, które powinna znać służba bhp

Kategoria: Warunki pracy
Data: 20-09-2013 r.

Pracownicy służby bhp są doradcami swoich pracodawców w zakresie bhp. Dlatego powinni dokładnie znać ich obowiązki w tej dziedzinie. Oprócz katalogu obowiązków, które ma pracodawca, powinien również przekazywać swoim pracownikom określone informacje.

Do obowiązków pracodawcy w dziedzinie bhp należy przede wszystkim:

 
 1. organizowanie pracy w sposób zapewniający jej bezpieczne i higieniczne warunki,
 2. zapewnianie przestrzegania w firmie przepisów i zasad bhp, wydawanie poleceń usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania tych poleceń,
 3. reagowanie na potrzeby w zakresie zapewniania bhp i dostosowywanie środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia oraz życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,
 4. zapewnianie rozwoju spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację oraz warunki pracy, stosunki społeczne, a także wpływ czynników środowiska pracy,
 5. uwzględnianie ochrony zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących piersią i pracowników niepełnosprawnych – w ramach podejmowanych działań profilaktycznych,
 6. zapewnianie wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
 7. zapewnianie wykonania zaleceń społecznego inspektora pracy.

Ponadto pracodawca musi przekazywać pracownikom informacje o:

 1. zagrożeniach zdrowia i życia występujących w firmie, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym zasadach postępowania w przypadku awarii oraz innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,
 2. działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia wspomnianych zagrożeń,
 3. pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania czynności w zakresie ochrony ppoż. i ewakuacji pracowników.

W aktualnych stosunkach gospodarczych bardzo ważnego znaczenia nabiera obowiązek pracodawcy, na którego terenie wykonują prace pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, dostarczenia tym pracodawcom, w celu przekazania ich pracownikom, powyższych informacji. Natomiast w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia pracodawca ma obowiązek:

 • wstrzymać pracę i wydać pracownikom polecenie oddalenia się w bezpieczne miejsce,
 • do czasu usunięcia zagrożenia nie wydawać polecenia wznowienia pracy.


dr Jacek Skoczyński
, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24416 )
Array ( [docId] => 24416 )