Pracodawca może zdecydować, czy praca jest szczególnie niebezpieczna

Kategoria: Warunki pracy
Data: 13-01-2014 r.

Biorąc pod uwagę przepisy rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp zdarzają się sytuacje, że to pracodawca uznaje, dana praca jest pracą szczególnie niebezpieczną. Przykładowo, może to być praca operatora wózka z kabiną unoszoną.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp (Rozdział 6 – Prace szczególnie niebezpieczne. Pkt. E – Prace na wysokości) – praca operatora wózka systemowego z kabiną unoszoną na wysokość powyżej3 mnie jest pracą na wysokości, pod warunkiem, że praca ta nie wymaga wychylenia się poza balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości.

Natomiast zapis § 80 ww. rozporządzenia mówi, że przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o których mowa w niniejszym rozdziale oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne. Przepis ten również zobowiązuje pracodawcę do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy.

A więc to pracodawca, biorąc pod uwagę powyższe uznaje, czy praca operatora wózka z kabiną unoszoną jest, czy nie jest pracą szczególnie niebezpieczną.

Szkolenie okresowe bhp

Jeżeli pracodawca uzna, że praca operatora wózka z kabiną unoszoną jest pracą szczególnie niebezpieczną, to operator odbywać powinien coroczne szkolenie okresowe bhp.

Pracodawca ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego bhp pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach, biorąc pod uwagę rodzaj i warunki wykonywania prac na tych stanowiskach.

Tematyka szkolenia okresowego bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych została określona w załączniku nr 1, punkt V do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp i obejmuje ona wiele zagadnień, a nie tylko wspomniane w pytaniu ćwiczenia ewakuacyjne, które powinny być elementem tematu nr 3 ramowego programu szkolenia.

Organizator szkolenia zapewnia wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia. Co oznacza, że praktyczne szkolenie ze stosowania systemów ewakuacji powinno być prowadzona przez specjalistów.

Ewakuacja

Właściciel lub zarządca obiektu powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu, powiadamiając o terminie przeprowadzenia ćwiczeń właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.

Jeżeli warunki pracy i zagrożenia występujące w magazynie wskazują na znaczne zagrożenia (np. pożarem) to pracodawca, w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, powinien ustalić terminy przeprowadzania praktycznych sprawdzań organizacji ewakuacji krótsze niż 2 lata.

O tym, czy przeglądy i szkolenia z ewakuacji operatorów wózków mogą przeprowadzać rzeczoznawcy (jacy rzeczoznawcy?), posiadający odpowiednio wymagane certyfikaty (jakie certyfikaty?) inni niż przedstawiciele producenta sprzętu, należy zapytać dostawcę (serwisanta) wózków.

Problem powinien być również wyjaśniony z przedstawicielem firmy, która jest ubezpieczycielem magazynu i pracowników, albo sprawdzony w umowie ubezpieczeniowej. Warto wiedzieć, że powołanie się na niemiecką normę DIN nie musi być w Polsce wiążące.

Dochodzi jeszcze sprawa Urzędu Dozoru Technicznego – należy sprawdzić wymagania w dopuszczeniu wózka do eksploatacji.

W całości sprawy należy mieć na uwadze to, że dostawca i jednocześnie serwisant wózków może proponować (nawet narzucać) różne usługi, ale ich zakres, koszty i odpowiedzialności powinny być ustalone w umowie serwisowej.


Lesław Zieliński
, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33134 )
Array ( [docId] => 33134 )