Pracownicy niepełnosprawni

Kategoria: Warunki pracy
Data: 05-09-2013 r.

W Polsce żyje prawie 5,5 mln osób niepełnosprawnych. Budynki i pomieszczenia pracy, w których zatrudnieni są pracownicy niepełnosprawni, oraz ich otoczenie (np. piesze ciągi komunikacyjne, parkingi i miejsca postojowe) powinny spełniać określone warunki.

Z trzech podstawowych grup niepełnosprawności, czyli osób z dysfunkcją wzroku, słuchu czy ruchu, największe przystosowania typu budowlanego wymagane są dla osób z dysfunkcją ruchu.

Spełnienie ich potrzeb i odpowiednich wymagań zaspokoi w dużej mierze oczekiwania osób o innych rodzajach niepełnosprawności oraz wpłynie na podwyższenie standardu pracy także ludzi zdrowych. Dotyczy to głównie zakładów pracy chronionej, ale nie tylko.

Nawierzchnia dojść do budynków, schodów i pochylni zewnętrznych oraz wewnętrznych, ciągów komunikacyjnych w budynku, a także podłóg powinna być wykonana z materiałów niepowodujących niebezpiecznego poślizgu (np. terakoty, gresu, kamieni, tworzyw sztucznych, drewna, wykładziny dywanowej).

Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki i mieć progów utrudniających wjazd pracowników niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Dla parkingów przy zakładach pracy chronionej liczba odpowiednio przystosowanych i oznakowanych stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych ustalana jest proporcjonalnie do liczb osób zatrudnionych w zakładzie i korzystających z danego parkingu.

Średnio ok. 10% stanowisk postojowych na parkingu, nie mniej jednak niż dwa, powinno być przeznaczonych dla samochodów, z których korzystają pracownicy niepełnosprawni.

Miejsca postojowe, z których korzystają tylko osoby niepełnosprawne, mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 5 m od okien mieszkalnego budynku wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego oraz zbliżone bez żadnych ograniczeń do innych budynków.

Wymagają odpowiedniego oznakowania, przez które należy rozumieć oznaczenie w pionie i poziomie międzynarodowym Symbolem Dostępności.

Ponieważ przepisy szczegółowo nie określają sposobu takiego oznakowania, wymaganie to można uznać za spełnione w razie zastosowania pionowego znaku P z międzynarodowym symbolem osoby niepełnosprawnej (postać na wózku inwalidzkim) i poziomego, na przykład koperty.

Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych powinny mieć szerokość co najmniej 2,3 m i długość 5 m, przy czym dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne szerokość stanowiska powinna wynosić co najmniej 3,6 m i długość 5 m.

Natomiast w przypadku usytuowania stanowisk wzdłuż jezdni ich długość powinna wynosić co najmniej 6 m, a szerokość – 3,6 m, z możliwością jej ograniczenia do 2,3 m w sytuacji zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego.

Poręcze przy schodach zewnętrznych i pochylniach należy przedłużyć o 0,3 m przed początkiem oraz końcem biegu, a także zakończyć w sposób zapewniający ich bezpieczne użytkowanie.

Maksymalne nachylenie związanych z budynkiem pochylni do ruchu pieszego i dla pracowników niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózków inwalidzkich, gdy dana pochylnia usytuowana jest na zewnątrz, bez przekrycia i przy wysokości:

  • do 0,15 m nie może przekraczać 15%,
  • do 0,5 m – 8%,
  • ponad 0,5 m – 6%.
Wymiary płaszczyzny podestu przy wejściu do budynku powinny umożliwiać swobodne manewrowanie wózkiem inwalidzkim. Zależą one od rodzaju i kierunku otwierania skrzydeł drzwiowych. Mając to na uwadze, należy zapewnić przestrzeń o wymiarach co najmniej 1,5 × 1,5 m lub 1,5 × 2 m.

Od dojść i dojazdów do wejść do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej powinny być doprowadzone utwardzone dojścia o szerokości minimum 1,5 m.

Co najmniej jedno takie dojście powinno zapewnić osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych części, z których osoby te mogą korzystać.

W przypadku stosowania przed wejściem lub w przedsionku wycieraczek perforowanych ich kształt i wielkość otworów powinny zapewniać bezpieczny przejazd wózkiem inwalidzkim oraz przejście dla osób posługujących się kulami i laskami.

Bartłomiej Nowak, główny specjalista ds. bhp


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24404 )
Array ( [docId] => 24404 )