Rola służby bhp w konsultacjach bhp

Kategoria: Warunki pracy
Data: 23-08-2013 r.

Znaczenie służby bhp w procesie konsultacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest ogromna. Często stanowi o pozytywnym lub negatywnym zakończeniu prowadzonych konsultacji. Będąc zobowiązana do merytorycznego wsparcia konsultacji, nierzadko staje się pomostem porozumienia między pracodawcą a pracownikami.

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia z pracownikami lub ich przedstawicielami konsultacji wszystkich działań podejmowanych w związku z bezpieczeństwem i higieną pracy w danym zakładzie pracy oraz obowiązek organizowania tych konsultacji w godzinach pracy.

 
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby tryb konsultacji w zakresie bhp i związane z nim zagadnienia organizacyjne zostały zamieszczone w regulaminie pracy firmy, w której taki regulamin obowiązuje.
Pracodawca musi wypłacić przedstawicielom pracowników wynagrodzenia za czas nieprzepracowany ze względu na udział w konsultacjach. Powinni oni mieć również zapewnioną wystarczającą ilość czasu pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia do przygotowania się do konsultacji.
Służba bhp mając zaplecze w postaci wiedzy dotyczącej stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie, będąc często jedynym źródłem informacji z tego zakresu, powinna czynnie angażować się w proces konsultacji, starając się doprowadzić do porozumienia między pracownikami a pracodawcą.

Natomiast w sytuacji, gdy konsultacje w zakresie działań związanych z bezpieczeństwem i higieną odbywają się w ramach komisji bhp, służba bhp odgrywa ogromną rolę.

Udział pracowników służby bhp w takich konsultacjach jest niezmiernie istotny, ponieważ są to osoby, które posiadają największą wiedzę co do faktycznego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie oraz obowiązków nałożonych w tym zakresie na pracodawcę. W rzeczowy sposób wspierają oni zatem przedmiotowe konsultacje swoją wiedzą i znajomością zagadnień.
W przypadku gdy przedmiotem konsultacji jest służba bhp, czyli jej tworzenie lub powierzanie wykonywania zadań tej służby innym osobom, wówczas pozycja negocjacyjna służby jest raczej słaba. Trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, kiedy pracownikowi, który ma zostać członkiem służby bhp w danym zakładzie pracy, zarzuca się brak kompetencji, a on jest innego zdania.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24402 )
Array ( [docId] => 24402 )