Promieniowanie od zwykłego oświetlenia nie jest czynnikiem szkodliwym

Kategoria: Warunki pracy
Data: 04-11-2013 r.

Jeżeli źródła światła służą tylko do oświetlania pomieszczeń lub stanowisk pracy, stosowane są w przeznaczonych dla nich oprawach oświetleniowych oraz umieszczone w odpowiedniej odległości od narażonych na działanie światła części ciała, to promieniowania od tych źródeł nie jest czynnikiem szkodliwym dla zdrowia.

Sprawa traktowania oświetlenia – czyli promieniowania optycznego, jako czynnika szkodliwego jest wyjaśniona w rozporządzeniu w sprawie bhp przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne.

Pracodawca nie rozpatruje promieniowania optycznego jako czynnika szkodliwego dla zdrowia w środowisku pracy, jeżeli poziom ekspozycji nie przekracza 0,4 wartości MDE, a ekspozycja nie dotyczy pracowników należących do grup szczególnego ryzyka lub nie występują inne czynniki powodujące wzrost zagrożenia pracowników, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5 wspomnianego wyżej rozporządzenia (cała nazwa rozporządzenia w podstawie prawnej).
Pracodawca nie ustala poziomu promieniowania na podstawie pomiarów i nie ocenia poziomu promieniowania, jeżeli stosuje lampy użytkowane w oświetleniu ogólnym w przeznaczonych dla nich oprawach oświetleniowych oraz w odpowiedniej odległości od eksponowanych części ciała pracownika albo lampy lub systemy lampowe, zaklasyfikowane do grupy wolnej od ryzyka zgodnie z Polską Normą PN-EN 62471 lub normą ją zastępującą.

Badania i pomiary promieniowania optycznego nielaserowego wykonuje się, jeżeli są eksploatowane źródła tego promieniowania inne niż źródła światła służące do oświetlania pomieszczeń lub stanowisk pracy, stosowane w przeznaczonych dla nich oprawach oświetleniowych oraz w odpowiedniej odległości od eksponowanych części ciała.

Wyniki pomiarów oświetlenia służą do kontroli wymaganych parametrów oświetlenia (w tym natężenia) dla rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności i nie są wpisywane do „Rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy”.

Nieodpowiednie parametry oświetlenia należy jednak traktować jako czynnik uciążliwy. Gdyby jednak, z jakichś względów, stosowane było oświetlenie niespełniające ww. kryteriów (np. intensywne źródło światła zbyt blisko oka pracownika albo możliwość wystąpienia pośrednich skutków mających wpływ na bezpieczeństwo pracowników, w szczególności zagrożeń związanych z możliwością wywołania olśnienia, pożaru lub wybuchu) wówczas takie oświetlenie może być czynnikiem szkodliwym i należy kontrolować poziom ekspozycji pracowników na promieniowanie optyczne, czyli oceniać ryzyko i wykonywać pomiary, a wyniki zapisywać do „Rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy”. Szczegóły zawiera rozporządzenie w sprawie bhp przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24438 )
Array ( [docId] => 24438 )