Koszty zarządzania funduszem mogą pochłonąć sporą cześć zysków

Kategoria: Fundusze
Data: 16-10-2013 r.

Zyski z uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym mogą znaczącą zmaleć, po odliczeniu niekiedy relatywnie wysokich opłat z tytułu zarządzania. Niekiedy podejmując decyzję o zaangażowaniu inwestycyjnym lepiej jest zwrócić większą uwagę właśnie na koszty niż na wyniki funduszu.

Opłaty ponoszone przez uczestnika funduszu inwestycyjnego dzielą się na dwa typy: prowizje wynikające z operacji dokonywanych jednostkami uczestnictwa (zakup, konwersja, umorzenie) oraz wynagrodzenie za zarządzanie.

Opłaty manipulacyjne czy dystrybucyjne, pobierane są jednorazowo, w chwili dokonywania konkretnej operacji. Natomiast wynagrodzenie za zarządzanie naliczane jest każdego dnia wyceny, po trochu pomniejszając bieżącą wartość jednostki każdego dnia wyceny. Jego maksymalna wartość w statutach funduszy podawana jest jako określony procent od średniej wartości aktywów netto (WAN) funduszu w skali roku.

Opłaty mają duży wpływ na ostateczny wynik funduszu

Przy wpłacie 1000 zł, od których zapłacimy 5% prowizję, faktycznie zainwestujemy 950 zł. Zatem jeśli wartość jednostki wzrośnie o 50%, to zysk wyniesie nie 50%, tylko 42,5% (950 zł * 1,5 = 1425 zł).

O ile punktów procentowych wynagrodzenie za zarządzanie i prowizja przy zakupie mogą na przestrzeni sześciu lat pomniejszyć wyniki funduszu

Wynagrodzenie za zarządzanie w skali roku
0% 1% 2% 3% 4% 5%
Prowizja przy zakupie 0% -14,4% -3,5 -6,8 -10,0 -13,0 -16,0
1% -0,9 -4,3 -7,6 -10,7 -13,7 -16,7
2% -1,7 -5,1 -8,4 -11,5 -14,5 -17,3
3% -2,6 -5,9 -9,1 -12,2 -15,2 -18,0
4% -3,4 -6,7 -9,9 -13,0 -15,9 -18,7
5% -4,3 -7,6 -10,7 -13,7 -16,6 -19,4
Źródło: obliczenia Open Finance, na podst. historycznych wahań wartości jednostki uczestnictwa jednego z funduszy polskich akcji w latach 2007-2012; przy założeniu jednorazowej wpłaty do funduszu.
Porównując dwa niemal identyczne fundusze, w których portfelach są akcje tych samych spółek, w tych samych proporcjach, ale jeden z nich pobiera opłatę w wysokości 2%, a drugi 4%, różnica ostatecznej stopy zwrotu wyniesie aż 6 punktów procentowych.
Decydując się na wybór konkretnego funduszu i porównując wysokość prowizji z wysokością rocznej opłaty za zarządzanie, o wiele większą uwagę powinno się zwracać na tę drugą.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24723 )
Array ( [docId] => 24723 )