Korekta na rynkach metali szlachetnych

Data: 13-10-2013 r.

Ceny złota i srebra w dalszym ciągu kształtowane są przez oczekiwania inwestorów dotyczące terminu rozpoczęcia ograniczania programu luzowania polityki pieniężnej przez amerykańską Rezerwę Federalną. Presja na sprzedaż metali szlachetnych, w szczególności spowodowana exodusem inwestorów instytucjonalnych z inwestycji w produkty notowane na giełdzie (ETS), w trzecim kwartale uległa zmniejszeniu.  

Powrót do inwestycji w złoto wydaje się na razie mało prawdopodobny. Niższe ceny złota w 2013 r. były wynikiem odwrócenia cyklu amerykańskich stóp procentowych, w efekcie którego realne rentowności obligacji wzrosły ze względu na spadające ceny przy równoczesnych umiarkowanych prognozach inflacyjnych. Inwestorzy szukali lepszych okazji, np. na rynkach akcji krajów rozwiniętych.

W najbliższym czasie można oczekiwać dalszych utrudnień na rynku złota, ponieważ pozytywne prognozy wzrostu, w szczególności w gospodarkach rozwiniętych, będą nadal zachęcać inwestorów do inwestycji w akcje.

Jednak dobrą wiadomością dotyczącą złota jest fakt, iż najprawdopodobniej główna fala sprzedaży jest już za nami, dzięki czemu cena złota ma obecnie znacznie lepsze możliwości reagowania na korzystne dla rynku informacje.

Do końca tego roku potencjał wzrostu cen złota ograniczony będzie do maksymalnego poziomu 1 488 dolarów za uncję, a prawdopodobnie nawet niżej. Poziom ten stanowi zniesienie o 50% wyprzedaży z okresu od października 2012 r. do czerwca bieżącego roku. O hossie mówi się wówczas, gdy cena ulega korekcie w górę o ponad 20% w porównaniu z ostatnim dołkiem. Mimo iż w przypadku złota poziom ten został już osiągnięty, nie można mówić o rynku zwyżkującym, dopóki ceny nie wzrosną ponownie powyżej poziomu 1 525 dolarów za uncję.

Popyt na fizyczne złoto, w szczególności w Azji i ze strony banków centralnych gospodarek wschodzących, nadal jest wysoki. Pozostaje on jednak bardzo wrażliwy na zmiany cen – wzrost cen powoduje bowiem spowolnienie popytu. Redukcja ilości posiadanego złota w postaci produktów notowanych na giełdzie (ETS) gwałtownie zahamowała w porównaniu z drugim kwartałem. Do rozpoczęcia znaczącego rajdu konieczna jest jednak poprawa popytu ze strony inwestorów instytucjonalnych i funduszy hedgingowych.

Czynniki wpływające na notowania metali szlachetnych
Ryzyko wzrostu Ryzyko spadku
Tempo wzrostu w Stanach Zjednoczonych spowalnia – opóźnienie ograniczania skupu aktywów Wzrost rentowności obligacji
Silny fizyczny popyt ze strony banków centralnych i inwestorów detalicznych Umiarkowane prognozy inflacyjne
Rosnące oczekiwania inflacyjne Rosnące oczekiwania dotyczące wzrostu
Presje kosztowe na kopalnie, wymagające podniesienia cen Dalsza likwidacja długich pozycji w produktach notowanych na giełdzie (ETP)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24936 )
Array ( [docId] => 24936 )