Wstępna ocena zasadności realizacji inwestycji

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 11-08-2013 r.

Inwestowanie w czasach kryzysu nie jest łatwe, zanim wydamy jakiekolwiek pieniądze – warto zastanowić się czy dane przedsięwzięcie jest zasadne i czy będzie opłacalne. Żeby dokonać wstępnej oceny zasadności inwestycji warto przeprowadzić dwie analizy – wstępną i właściwą.

Dla celów praktycznych ocenę opłacalności inwestycji podzielić można na dwa podstawowe etapy:

 
  • analizę wstępną,
  • analizę właściwą.

W ramach etapu wstępnego przeprowadzić można analizę jakościową i ilościową. Pierwsza z nich polega najczęściej na zestawieniu szans i zagrożeń oraz mocnych i słabych stron przedsięwzięcia i sprawdzeniu, na ile prawdopodobne jest, że dane przedsięwzięcie ma szanse zakończyć się powodzeniem.

Wstępna analiza ilościowa sprowadza się natomiast do ustalenia progu rentowności, czyli wielkości (wartości) sprzedaży, przy której przychody pokrywają koszty tworzone przez dane przedsięwzięcie.

W podstawowy sposób próg rentowności wyznaczyć można przy pomocy wzoru:

gdzie:

KS – koszty stałe,
cj – cena jednostkowa,
kzj –koszty zmienne jednostkowe.

W powyższy sposób wyznaczany jest tzw. ilościowy próg rentowności.

Znacznie częściej wykorzystać można wzór na wartościowy próg rentowności dla działalności wieloasortymentowej (w wersji zamieszczonej poniżej rozbudowany o zagadnienie amortyzacji):

gdzie:

FCt – koszty stałe bez amortyzacji w okresie t
At – amortyzacja w okresie t
M% – procentowa marża brutto informująca, jaką średnio część obrotów stanowi różnica między przychodami a kosztami zmiennymi, obliczana jako: (R-KZ)/R, przy czym: R to przychody a KZ koszty zmienne.

dr Bartłomiej Cegłowski, partner w firmie konsultingowej, adiunkt w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie


Zobacz także:


Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25313 )
Array ( [docId] => 25313 )