Początkujące firmy bez zdolności kredytowej mogą skorzystać z JEREMIE

Kategoria: Fundusze unijne
Data: 27-08-2014 r.

Główną cechą odróżniającą pomoc zwrotną od dotacji bezzwrotnej jest to, że po wykorzystaniu otrzymanych środków beneficjent musi je zwrócić. Co za tym idzie – z tych samych środków finansowych może skorzystać kolejny podmiot, a za nim następne. JEREMIE zapewnia sporą elastyczność pod względem wykorzystania funduszy, które mogą być łatwiej przystosowane do specyficznych potrzeb danych krajów lub regionów.

Poprzez inicjatywę JEREMIE banki komercyjne oraz spółdzielcze rozwijają w Polsce stopniowo rynek instrumentów inżynierii finansowej wspieranych środkami publicznymi.

Wdrażanie przez regionalne programy operacyjne

Mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) sięgają przede wszystkim po instrumenty zwrotne wdrażane przez regionalne programy operacyjne, do których zaliczają się: JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) oraz JESSICA (Joint European Suport for Sustainable Investment in City Areas). JEREMIE jest najczęściej kierowany do przedsiębiorstw znajdujących się w początkowej fazie rozwoju, natomiast JESSICA wspiera projekty, które powinny generować dochód. W przypadku JEREMIE mamy do czynienia z mechanizmem odnawialnym. Jego ideą jest ułatwienie dostępu do finansowania dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez oferowanie im dedykowanych instrumentów inżynierii finansowej.

W Polsce Inicjatywa JEREMIE na poziomie regionalnym jest realizowana w ramach regionalnych programów operacyjnych. Powstała przede wszystkim po to, aby pomóc przedsiębiorstwom, które na rynku komercyjnym mają ogromne trudności z uzyskaniem kredytów. Głównie jest więc skierowana do tych firm, które właśnie rozpoczynają działalność (tzw. startupy), nie mają historii kredytowej bądź też nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Banki często odmawiają im udzielenia kredytu ze względu na duże ryzyko finansowania inwestycji początkujących przedsiębiorców.

Szacunkowa wielkość pomocy finansowej

W ramach JEREMIE można uzyskać kredyt lub pożyczkę w wysokości od 250 tys. do 2,5 mln złotych (oferowane produkty i ich wysokość różnią się w zależności od województwa). Co istotne, tego rodzaju pożyczka jest udzielona na stosunkowo krótki czas – maksymalnie 5 lat (choć różnie to wygląda w różnych województwach, np. w województwie Wielkopolskim nawet 10 lat). Aktualnie ubiegać się o nią mogą przedsiębiorcy działający w kilku województwach: mazowieckim, wielkopolskim, pomorskim, zachodniopomorskim, łódzkim i dolnośląskim. Z inicjatywy mogą skorzystać przedsiębiorcy:

 • zatrudniający od 1 do 250 pracowników,
 • mający obrót roczny w wysokości do 50 mln euro oraz posiadający sumę bilansową do 43 mln euro,
 • nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu,
 • nieposiadający zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Przeznaczenie środków z funduszu

Przedsiębiorca może bezpośrednio przeznaczyć otrzymany kredyt lub pożyczkę na sfinansowanie swojej działalności gospodarczej, w tym w szczególności na:

 • unowocześnienie składników swojego majątku trwałego, czyli np. zakup maszyn, urządzeń, aparatów, środków transportu, które bezpośrednio są powiązane z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii,
 • informatyzację przedsiębiorstwa ,
 • dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych,
 • tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy.

Trzeba podkreślić, że pożyczki lub kredyty otrzymane z inicjatywy JEREMIE nie mogą być użyte do:

 • spłaty innych pożyczek i kredytów,
 • spłaty zobowiązań publicznoprawnych,
 • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • finansowanie celów konsumpcyjnych.
Marek Peda, koordynator projektów unijnych w Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35569 )
Array ( [docId] => 35569 )