Ochrona miejsc pracy musi być priorytetem

Data: 30-09-2013 r.

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy może okazać się spóźniony – alarmują Pracodawcy RP i wzywają do przyspieszenia prac nad regulacją, która pomoże w utrzymaniu poziomu zatrudnienia.

Jeszcze jesienią powinny zostać uruchomione instrumenty pomocowe przewidziane w projekcie ustawy o ochronie miejsc pracy – postulują Pracodawcy RP. Swoje stanowisko popierają faktem, że to właśnie w tym okresie bezrobocie zazwyczaj wzrasta, a w obecnym roku może ono sięgnąć nawet ok. 14%. „Kiedy sytuacja na rynku pracy się pogarsza, wszelkie działania, których celem jest ochrona miejsc pracy, należy uznać za potrzebne. Powinny więc one zostać pilnie wprowadzone” – tłumaczy organizacja.

 

Projekt ustawy o ochronie miejsc pracy zakłada, że do końca 2013 r. na pomoc dla przedsiębiorców ma zostać przeznaczonych 250 mln zł – 200 mln zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i 50 mln zł z Funduszu Pracy.

Akt reguluje również sytuację firm borykających się z trudnościami finansowymi. Będzie w nich można zastosować przestój ekonomiczny i obniżony wymiar czasu pracy.

Wówczas przedsiębiorcy przysługiwałoby świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych, zwiększone o kwotę należnych składek na ubezpieczenia społeczne. Ponadto mógłby on liczyć na dofinansowanie z Funduszu Pracy na szkolenia dla pracowników. Wysokość dopłaty wyniosłaby na jedną osobę do 80% kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Pracodawcy RP podkreślają, że popierają rozwiązania zawarte w regulacji, którą obecnie zajmuje się parlament, jednak twierdzą, że aby była ona skuteczna powinna zostać wdrożona jak najszybciej. „Uchwalenie ustawy na kolejnym posiedzeniu sejmu i jej przyjęcie przez senat w połowie października umożliwiłoby wejście w życie tych przepisów – tak ważnych zarówno dla przedsiębiorców, jak i pracowników – już w listopadzie” – twierdzą eksperci.

Źródło: Pracodawcy RP

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25827 )
Array ( [docId] => 25827 )