Zwolnienie dyscyplinarne za buszowanie w internecie

Data: 15-03-2013 r.

Wykonywanie przez pracownika w godzinach pracy czynności niezwiązanych z zakresem powierzonych mu zadań – w tym częste przeglądanie stron internetowych – oznacza naruszenie podstawowego obowiązku świadczenia pracy w czasie do tego przeznaczonym. Zatem uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Jednak kontrolowanie pracowników w zgodzie z prawem wymaga stosowania się do trzech zasad.

Pracodawca ma prawo kontrolować pracownika w godzinach pracy pod kątem tego, czy rzeczywiście zajmuje się wykonywaniem przydzielonych mu obowiązków. Dopuszczalne jest także sprawdzanie, w jaki sposób pracownik korzysta ze służbowego komputera. Ale żeby móc monitorować aktywność pracowników poprzez firmowy system informatyczny w zgodzie z obowiązującym prawem, pracodawca powinien przestrzegać 3 zasad.

Pracowników trzeba uprzedzić

Zanim pracodawca zacznie monitorować aktywność swoich pracowników, powinien ich o tym uprzednio poinformować. Może przy tym zachować formę ustną – podczas rozmowy w cztery oczy czy spotkania pracowniczego. Może wywiesić stosowną informację na tablicy ogłoszeń. Doręczyć pracownikowi osobiście. Przesłać mailem. Zamieścić odpowiednie postanowienia w regulaminie pracy, względnie wdrożyć odrębny regulamin określający zasady korzystania z firmowego sprzętu komputerowego.

Warto również, aby zebrał od każdego pracownika pisemne oświadczenie o tym, że dany pracownik został uprzedzony o możliwości stosowania przez pracodawcę monitoringu firmowego systemu komputerowego.

Cel kontroli musi być zgodny z prawem

Pracodawca powinien podać powód, ze względu na który zdecydował się kontrolować aktywność pracowników w firmowym systemie komputerowym. Może to wynikać z konieczności zapewnienia prawidłowego działania systemów IT czy bezpieczeństwa przetwarzanych w nim danych, może także dotyczyć organizacji pracy w sposób zapewniający maksymalną efektywność pracowników.

Niedopuszczalne natomiast jest kontrolowanie pracowników w celu pozyskiwania na ich temat informacji dotyczących ich osobistych spraw. Jeżeli pracodawca mimo wszystko wejdzie w posiadanie tego typu danych w wyniku prowadzonej kontroli, powinien je niezwłocznie usunąć z bazy danych (poza wyjątkiem, gdy pracodawca gromadzi materiał dowodowy na potrzeby ewentualnego procesu sądowego).

Metody kontroli adekwatne do jej celów

Nie powinno się monitorować pracowników w sposób permanentny (nieprzerwany). Jeśli w efekcie przeprowadzonej kontroli pracodawca dojdzie do przekonania, że pracownik nie wykonuje w godzinach pracy swoich obowiązków, ale np. dla rozrywki korzysta z Internetu, ma prawo zastosować następujące sankcje:

  • karę porządkową nagany lub upomnienia za nieprzestrzeganie przyjętej organizacji i porządku pracy;
  • wypowiedzenie umowy o pracę – za niedopełnienie obowiązków pracowniczych (nieuprawnione korzystanie ze sprzętu komputerowego pracodawcy w celach osobistych i samowolne wykorzystywanie czasu pracy w celach niezwiązanych z zakresem obowiązków);
  • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika – za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych – gdy nadużycie pracownika odbywa się regularnie, notorycznie, a nie jednorazowo lub wyjątkowo).
  • pociągnięcie do odpowiedzialności materialnej – gdy np. nadużycie i lekkomyślność pracownika doprowadziło do zainfekowania systemu komputerowego (kara do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia – o ile pracownik działał nieumyślnie).

Ponadto niewywiązywanie się przez pracownika z obowiązków może przesądzać np. o odmowie awansu czy wstrzymaniu podwyżki wynagrodzenia.

Marta Madej, prawnik, specjalista prawa pracy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25761 )
Array ( [docId] => 25761 )