Badanie opinii pacjentów

Autor: Hanna Preus
Data: 08-11-2014 r.

Przeprowadzenie ankiety wśród pacjentów placówki pozwala zgromadzić informacje dotyczące sprzętu, wyposażenia, przebiegu badania lub leczenia, postępowania personelu – oraz wielu innych aspektów funkcjonowania placówki.

To, co najczęściej okazuje się pewną prawidłowością przy okazji przeprowadzania ankiet wśród pacjentów, to fakt, że są oni przede wszystkim zainteresowani skutecznym leczeniem - a to oznacza, że w rzeczywistości chcą mieć pewność, że zajmujący się nimi personel jest odpowiednio wykwalifikowany, zna proces leczenia oraz opieki – a ponadto, pacjent jest zainteresowany warunkami leczenia oraz atmosferą w jakiej ono przebiega (na przykład uzyskaniem dokładnych informacji na temat przebiegu leczenia, rzeczywistego stanu choroby, dostępnych alternatywach metod leczenia, dostępnością różnego rodzaju usług lub metod leczenia.

Ankieta daje także pacjentowi prawo i okazję na wskazanie co było nie tak, co powinno zostać poprawione, zmienione, wyleczone – a nie zostało – i co w związku z tym należałoby poprawić w przyszłości.

Aby uzyskane w ten sposób dane można było wykorzystać w inny sposób niż tylko jako zbiór ciekawych myśli i sprzężeń, samo badanie musi być przygotowane metodologicznie w odpowiedni sposób – to znaczy, że ankieta musi być skonstruowana w poprawny sposób, liczebność badanej próby musi być odpowiednio duża, a wnioski muszą być kreowane w sposób racjonalny, to znaczy uwzględniający polską rzeczywistość i obecne możliwości.

Badanie opinii pacjentów należy traktować jako element ciągłego doskonalenia organizacji i funkcjonowania placówki służby zdrowia – nie ma sensu wykonywać ich bardzo rzadko – ponieważ nie zostanie wówczas dokładnie zbadany trend, a podejmowane działania będą okazywały się zbyt późne w stosunku do potrzeb. Dzięki zgromadzonej w ten sposób wiedzy możliwe będzie ciągle doskonalenie placówki i jej procesów – a tym samym podwyższeniu ulegnie jakość świadczonych usług.

Badanie opinii pacjentów nie jest jedynym narzędziem, które placówka służby zdrowia powinna wykorzystywać w dla poprawy jakości świadczonych przez nią usług medycznych. Inne wybrane metody oceny jakości usług medycznych, to między innymi analiza Pareto–Lorenza lub diagram Ishikawy, bazujące także na badaniu opinii pacjentów.

Hanna Preus

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36022 )
Array ( [docId] => 36022 )