Pakiet dotyczący bezpieczeństwa produktów i nadzoru rynku

Data: 08-11-2014 r.

Jak wskazuje UOKiK rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych odnosi się do nieżywnościowych wyrobów przeznaczonych dla konsumentów, a jego termin wejścia w życie planowany jest na 2015 r. Rozporządzenie, podobnie jak dyrektywa 20/95/WE, wymaga, aby produkty konsumpcyjne wprowadzane bądź dostępne na jednolitym rynku europejskim były bezpieczne.

Podstawowym celem rozporządzenia jest dookreślenie ram regulacyjnych w sprawie wyrobów przeznaczonych dla konsumentów, biorąc pod uwagę zmiany prawne ostatnich lat.

Rozporządzenie, w przeciwieństwie do dyrektywy, stanowi instrument prawny o najszerszym zasięgu obowiązywania. Ważne jest, że nie wymaga transpozycji do krajowego porządku prawnego, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane na terenie całej Unii Europejskiej.

W projekcie rozporządzenia jednoznacznie określono, jakie grupy wyrobów nie są objęte jego obowiązywaniem. Należą do nich:

Istotną zmianą w stosunku do dyrektywy 2001/95/WE, wzbudzającą jednocześnie silne kontrowersje wśród przedsiębiorców oraz wśród niektórych krajów członkowskich jest wprowadzenie do rozporządzenia artykułu 7 dotyczącego wskazania miejsca pochodzenia produktów. Artykuł ten bowiem nakłada na wytwórców i importerów obowiązek umieszczania na wyrobach informacji o państwie ich pochodzenia (obowiązkowy symbol „made in”). W przypadku produktów wytwarzanych na terenie więcej niż jednego kraju, miejscem pochodzenia ma być państwo, w którym doszło do ważnej i uzasadnionej obróbki lub przekształcenia. Jak wskazuje ust. 3 art. 7 omawianego aktu prawnego, jeśli państwem pochodzenia jest kraj członkowski Unii Europejskiej, wytwórcy i importerzy mają możliwość wyboru określenia miejsca pochodzenia produktu, co w praktyce oznacza, że mogą zaznaczyć, że produkt został wytworzony w Unii Europejskiej bądź też w danym państwie członkowskim.

Celem wprowadzonego artykułu jest zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów oraz zagwarantowanie im prawa do rzetelnej informacji.

  • numerem typu, partii lub serii,

  • nazwą producenta (bądź importera), zarejestrowaną nazwą handlową lub zarejestrowanym znakiem handlowym,

  • adresem kontaktowym wytwórcy (bądź importera),

Obowiązkiem zarówno wytwórcy jak i importera jest przeprowadzenie badania próby produktu oraz zapewnienie, że instrukcje oraz informacje odnośnie bezpieczeństwa, dołączone do wyrobu są sformułowane w języku zrozumiałym przez konsumentów kraju, w którym jest on przedmiotem obrotu handlowego.

Pakiet dotyczący bezpieczeństwa produktów i nadzoru rynku przenosi uregulowania dotyczące nadzoru rynku oraz systemu ostrzegania przed zagrożeniami RAPEX do nowego rozporządzenia w sprawie nadzoru rynku w odniesieniu do produktów. System RAPEX ma stać się jedyną siecią szybkiego ostrzegania o produktach niebezpiecznych.

Sylwia Ciuła

Tagi: uokik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Biznesplan

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 36016 )
Array ( [docId] => 36016 )

Array ( [docId] => 36016 )