Pakiet dotyczący bezpieczeństwa produktów i nadzoru rynku

Data: 08-11-2014 r.

Jak wskazuje UOKiK rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych odnosi się do nieżywnościowych wyrobów przeznaczonych dla konsumentów, a jego termin wejścia w życie planowany jest na 2015 r. Rozporządzenie, podobnie jak dyrektywa 20/95/WE, wymaga, aby produkty konsumpcyjne wprowadzane bądź dostępne na jednolitym rynku europejskim były bezpieczne.

Podstawowym celem rozporządzenia jest dookreślenie ram regulacyjnych w sprawie wyrobów przeznaczonych dla konsumentów, biorąc pod uwagę zmiany prawne ostatnich lat.

 

Rozporządzenie, w przeciwieństwie do dyrektywy, stanowi instrument prawny o najszerszym zasięgu obowiązywania. Ważne jest, że nie wymaga transpozycji do krajowego porządku prawnego, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane na terenie całej Unii Europejskiej.

W projekcie rozporządzenia jednoznacznie określono, jakie grupy wyrobów nie są objęte jego obowiązywaniem. Należą do nich:

 • produkty lecznicze stosowane u ludzi i zwierząt,

 • żywność,

 • pasze,

 • rośliny, zwierzęta i organizmy zmodyfikowane genetycznie,

 • produkty pochodzenia zwierzęcego,

 • środki ochrony roślin,

 • urządzenia bezpośrednio obsługiwane przez dostawców usługi w trakcie jej trwania,

 • antyki.

Istotną zmianą w stosunku do dyrektywy 2001/95/WE, wzbudzającą jednocześnie silne kontrowersje wśród przedsiębiorców oraz wśród niektórych krajów członkowskich jest wprowadzenie do rozporządzenia artykułu 7 dotyczącego wskazania miejsca pochodzenia produktów. Artykuł ten bowiem nakłada na wytwórców i importerów obowiązek umieszczania na wyrobach informacji o państwie ich pochodzenia (obowiązkowy symbol „made in”). W przypadku produktów wytwarzanych na terenie więcej niż jednego kraju, miejscem pochodzenia ma być państwo, w którym doszło do ważnej i uzasadnionej obróbki lub przekształcenia. Jak wskazuje ust. 3 art. 7 omawianego aktu prawnego, jeśli państwem pochodzenia jest kraj członkowski Unii Europejskiej, wytwórcy i importerzy mają możliwość wyboru określenia miejsca pochodzenia produktu, co w praktyce oznacza, że mogą zaznaczyć, że produkt został wytworzony w Unii Europejskiej bądź też w danym państwie członkowskim.

Celem wprowadzonego artykułu jest zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów oraz zagwarantowanie im prawa do rzetelnej informacji.

Rozporządzenie nakłada na producentów szereg nowych obowiązków. Dodatkową powinnością wytwórcy jest sporządzenie, w zakresie proporcjonalnym do niebezpieczeństwa, dokumentacji technicznej wyrobu, zawierającej ogólny opis wyrobu, analizę zagrożeń, podjęte środki eliminujące niebezpieczeństwo oraz wykaz norm europejskich lub innych norm zastosowanych celem spełnienia ogólnych wymagań bezpieczeństwa. Ponadto wyrób należy oznaczyć:

 • numerem typu, partii lub serii,

 • nazwą producenta (bądź importera), zarejestrowaną nazwą handlową lub zarejestrowanym znakiem handlowym,

 • adresem kontaktowym wytwórcy (bądź importera),

Obowiązkiem zarówno wytwórcy jak i importera jest przeprowadzenie badania próby produktu oraz zapewnienie, że instrukcje oraz informacje odnośnie bezpieczeństwa, dołączone do wyrobu są sformułowane w języku zrozumiałym przez konsumentów kraju, w którym jest on przedmiotem obrotu handlowego.

Pakiet dotyczący bezpieczeństwa produktów i nadzoru rynku przenosi uregulowania dotyczące nadzoru rynku oraz systemu ostrzegania przed zagrożeniami RAPEX do nowego rozporządzenia w sprawie nadzoru rynku w odniesieniu do produktów. System RAPEX ma stać się jedyną siecią szybkiego ostrzegania o produktach niebezpiecznych.

Sylwia Ciuła

Tagi: uokik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36016 )
Array ( [docId] => 36016 )