Innowacyjne pomysły – metody oceny ich potencjału

Data: 09-12-2012 r.

Innowacyjny pomysł, produkt czy technologa, może znacząco zwiększyć przychody firmy. Pytanie – skąd wiedzieć, która koncepcja jest najlepsza, którą zaakceptuje rynek, czy nie utopimy w niej pieniędzy. Można to sprawdzić przy użyciu kilku metod.

Intuicyjnie wiemy, czym powinniśmy się kierować, wybierając najlepsze rozwiązanie. Ale intuicja może niestety zawieść i sporo przy okazji kosztować. Teoria ekonomii podsuwa gotowe rozwiązania: metody porównawcze i kontrastowe, które często są stosowane w biznesie do oceny innowacyjnych pomysłów.

Metody porównawcze

Służą, jak sama nazwa wskazuje, do porównywania elementów, obiektów, zjawisk, procedur, systemów, itd., w stosunku do wyznaczonej płaszczyzny. Warto je stosować do tworzenia portfela innowacyjnych projektów oraz na początkowym etapie całego innowacyjnego procesu. Na porównaniach bazują m. in. dwie poniższe metody:

  • metoda „analizy morfologicznej” – polega na identyfikowaniu, łączeniu oraz analizowaniu wszystkich pomysłów i rozwiązań danego problemu, poprzez rozbicie ich na elementy składowe, tzw. podproblemy, następnie na określeniu cech opisujących każdy podproblem oraz na jego analizie; wszystko prowadzi do znalezienia powiązań i rozwiązania problemu głównego;
  • metoda „analogii Gordona” – polega na świadomym i wymuszonym poszukiwaniu podobieństw między danymi obiektami – z pominięciem schematycznego myślenia, przyzwyczajeń i utartych ścieżek postępowania; każda analogia powinna być: nośna, wieloznaczna, odległa (z daleka widać lepiej), interesująca/inspirująca i zachęcająca do pracy poprzez zabawę; w analogiach Gordona często stosuje się przeciwstawne zabiegi: udziwnianie swojskości oraz oswajanie dziwnego.

 

Metody wymuszonego kontrastowania

Tu nazwa również pokazuje, że metody zaliczające się do tej kategorii i służce ocenie innowacyjnych pomysłów, polegają na zestawieniu ze sobą wybranych elementów, a następnie na wyciągnięciu wniosków. Taki zabieg wyostrza obraz/ocenę sytuacji i pozwala na lepszą analizę. Do kontrastowania stosuje się często zaprzeczenie, negację i przeciwstawienie. Dwie typowe metody:

  • metoda „adwokata i diabła” – bazuje na kontrastowaniu: pozytywnym (metoda adwokata) lub negatywnym (metoda adwokata diabła); stosuje się je zazwyczaj w złożonych problemach, gdzie zapadają wiążące decyzje, np. odnośnie finansowania określonych innowacyjnych pomysłów czy projektów;
  • metoda „za i przeciw” może być z kolei uzupełnieniem innych metod; dzięki niej zespół szybko i efektywnie może ocenić innowacyjne pomysły i skierować je, lub nie skierować, do dalszych prac.
oprac.: H. K.

źródło: A. Lis, Metody generowania pomysłów na innowacje


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26157 )
Array ( [docId] => 26157 )