Jakie pozwolenia są potrzebne przy zakładaniu firmy transportowej

Autor: Kaźmierczak-Błocisz Joanna
Data: 29-08-2012 r.

Założenie własnej firmy transportowej w Polsce jest możliwe tylko po uzyskaniu odpowiedniej licencji. Brak wymaganego dokumentu grozi karą finansową sięgająca setek tysięcy złotych. Jak uzyskać taki dokument?

Kompetencje

Właściciel lub jedna z osób zatrudnionych w firmie przewozowej musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych. Posiadanie takiego certyfikatu jest niezbędne do otrzymania licencji, a jego uzyskanie jest możliwe po zdaniu egzaminu z wiedzy potwierdzającej kompetencje zawodowe w zakresie transportu drogowego. Niestety do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie osoby mogące potwierdzić 5 – letnie doświadczenie w branży transportowej.

Osoba ubiegająca się o wydanie licencji dla firmy transportowej musi wykazać się dobrą znajomością zagadnień z zakresu międzynarodowych umów, przepisów transportowych, prawa celnego oraz niezbędnych dokumentów do wykonywania transportu drogowego. Formą sprawdzania wiedzy w wymienionych dziedzin jest pisemny egzamin.

Niekaralność i zabezpieczenie finansowe

Przedsiębiorca planujący uzyskanie licencji transportowej, musi spełniać wymóg tzw. dobrej reputacji, co oznacza, że nie został nigdy skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa, wykroczenia skarbowe, przeciw bezpieczeństwu w komunikacji oraz nie łamał innych przepisów dotyczących zawodu przewoźnika lub prawa pracy. Dodatkowo wobec przedsiębiorcy nie mogło zostać wydane prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego. W celu uzyskania licencji przedsiębiorca musi udowodnić, iż posiada niezbędne środki finansowe do prowadzenia działalności gospodarczej tego typu. Firmy transportowej dotyczą następujące środki:

  • 50 000 euro – zabezpieczenie przy wykonywaniu transportu drogowego w zakresie pośrednictwa rzeczy (tzw. spedycji)
  • 9000 euro – na pierwszy samochód przeznaczony do transportu drogowego
  • 5000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy


Zobacz także:

Kaźmierczak-Błocisz Joanna

Opinie czytelników

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych użytkowników

Polecane artykuły

Zobacz także

Wzór Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych

pobierz

Ochrona danych osobowych

pobierz

Porządkowanie danych w Excelu

pobierz

Polecamy

1323