Korekta budżetu UE 2012

Data: 26-10-2012 r.

Dnia 23 października 2012 r. Komisja Europejska przedłożyła budżet korygujący, w którym określiła dodatkowe środki potrzebne do uregulowania otrzymywanych rachunków i wywiązania się z zobowiązań umownych i prawnych, głównie w dziedzinach istotnych dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie.

Założenia budżetu UE na rok 2012

Budżet UE na rok 2012 został uchwalony podczas Polskiej Prezydencji w Radzie UE w wysokości

  • 129,1 mld euro (płatności), w tym w największych działach były to następujące środki:
  • 43,8 mld euro (Polityka Spójności dział 1b),
  • 57 mld euro (głównie Wspólna Polityka Rolna – dział 2) oraz
  • 11,5 mld euro (Konkurencyjność - dział 1a).

W trakcie przyjmowania budżetu UE 2012 państwa członkowskie oraz Parlament Europejski przyjęły wspólną deklarację o niezwłocznym uruchomieniu dodatkowych środków finansowych, w przypadku gdyby okazało się, ze przyjęta wielkość jest niewystarczająca.

Lepsze wykonanie budżetu UE w 2012 r.

Informacje o implementacji budżetu UE są cyklicznie podawane przez Komisję Europejską. Według najnowszych danych (z 15 października br.) wykonanie budżetu UE w roku 2012 w porównaniu do roku 2011 jest zdecydowanie wyższe (o ok. 10 mld euro), a implementacja przebiega szczególnie dobrze w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), gdzie wykorzystano już prawie 100% środków przyznanych na cały rok 2012. Także inne programy z zakresu polityki spójności wykazują szybko przyspieszającą implementację.

Budżet korygujący

Zgodnie z zapowiedziami komisarza Janusza Lewandowskiego, 23 października br. KE przedłożyła budżet korygujący, w którym wskazane zostały dodatkowe potrzeby niemożliwe do sfinansowania w ramach obecnego budżetu. Obejmuje on przede wszystkim wydatki z Polityki Spójności (głównie EFS, ale też Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), a także w zakresie badań naukowych, edukacji (program Erasmus), zdrowia oraz pomocy humanitarnej i żywnościowej.

Komisja oceniła, że potrzebne są do tego dodatkowe środki w wysokości 9,0 mld euro, z których na program Erasmus można przeznaczyć 90 mln euro, na programy badawcze - 423 mln euro, a na politykę spójności i rozwoju obszarów wiejskich - 8,3 mld euro płatności dodatkowych.
Trudno jednoznacznie określić wielkości środków w tej puli, które ostatecznie trafią do Polski. Uzależnione jest to między innymi od liczby wniosków o refundację złożonych przez Polskę do końca października.

Jako powód konieczności przedłożenia korekty budżetu Komisarz wskazał lepszą implementację projektów unijnych niż zakładały te państwa członkowskie, które doprowadziły w ostatnich kilkunastu miesiącach do ograniczeń wielkości budżetu UE (znacznie poniżej uzgodnionych w roku 2006 limitów wieloletnich ram finansowych UE 2007-2013). Już w roku 2011 niedobór, przeniesiony na rok 2012, wynosił 5 mld euro. Rok 2012 pogłębił tę sytuację, a zapowiada się, że rok 2013 może być jeszcze trudniejszy (Rada proponuje ograniczenie budżetu UE 2013 o kolejne 5 mld euro – skumulowana luka na koniec roku 2013 może wynieść ponad 30 mld euro).

Przedłożenie budżetu korygującego zbiegło się w czasie z finalizacją negocjacji budżetu UE na rok 2013 (tzw. procedura pojednawcza Rady UE i Parlamentu Europejskiego, która rozpoczęła się 24 października i ma zostać sfinalizowana 9 listopada), a także z wejściem w decydującą fazę negocjacji kolejnych wieloletnich ram finansowych UE 2014-2020 (Rada Europejska 22 i 23 listopada br. ma być poświęcona wyłącznie przyszłym ramom finansowym UE).


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26143 )
Array ( [docId] => 26143 )