Najprostszym sposobem na zachowanie tajemnicy spółki jest umowa

Data: 30-09-2013 r.

W bieżących kontaktach handlowych warto chronić rozwijane latami technologie produkcyjne, innowacyjne rozwiązania, know-how, strategię rozwoju czy nawet nowe niewdrożone jeszcze projekty. Najprostszym sposobem na zachowanie tajemnicy spółki są umowy z partnerami biznesowymi o zachowaniu poufności.

Dobrze skonstruowana umowa o zachowaniu poufności minimalizuje ryzyko niecelowego ujawnienia informacji, zabezpiecza przed konkurencją i pozwala na zachowanie tajemnicy spółki. Kontrahenci w ramach kontaktów handlowych sami ustalają informacje objęte poufnością.

Niemniej jednak przepisy prawa definiują tajemnicę przedsiębiorstwa i zapewniają jej ochronę. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Takimi działaniami są odrębne umowy lub klauzule poufności w umowach głównych zawieranych zarówno z partnerami biznesowymi, jak i z klientami oraz pracownikami. Należy pamiętać, że znaczenie takich zobowiązań podkreślają również przepisy karne. Artykuł 266 Kodeksu karnego uznaje za przestępstwo ujawnienie lub wykorzystanie informacji wbrew przepisom ustawy lub obowiązkom umownym.

W praktyce kontaktów handlowych sposobem na zachowanie tajemnicy spółki jest zawieranie dodatkowej umowy, która ustanawia obowiązek zachowania poufności. Niemniej jednak zobowiązanie do dyskrecji może zostać wprowadzone przez strony w treści kontraktu głównego jako klauzula dodatkowa. Przedsiębiorcy mogą dokonać swobodnego wyboru co do formy i treści tego typu zobowiązania. Należy szczególnie podkreślić, że strony muszą precyzyjnie określić przedmiot ochrony. W ewentualnym postępowaniu ułatwi to przedsiębiorcy wykazanie, że jego kontrahent wykorzystał informacje poufne.

Za prawidłową należy uznać praktykę, zgodnie z którą wskazanie danych objętych tajemnicą następuje przez odwołanie do projektu, kontraktu czy zlecenia.

Przykładowa klauzula może brzmieć: „Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w toku wykonywania zamówienia numer 1/2013”.


Michał Koralewski
, radca prawnyZobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26241 )
Array ( [docId] => 26241 )

Array ( [docId] => 26241 )