Najprostszym sposobem na zachowanie tajemnicy spółki jest umowa

Data: 30-09-2013 r.

W bieżących kontaktach handlowych warto chronić rozwijane latami technologie produkcyjne, innowacyjne rozwiązania, know-how, strategię rozwoju czy nawet nowe niewdrożone jeszcze projekty. Najprostszym sposobem na zachowanie tajemnicy spółki są umowy z partnerami biznesowymi o zachowaniu poufności.

Dobrze skonstruowana umowa o zachowaniu poufności minimalizuje ryzyko niecelowego ujawnienia informacji, zabezpiecza przed konkurencją i pozwala na zachowanie tajemnicy spółki. Kontrahenci w ramach kontaktów handlowych sami ustalają informacje objęte poufnością.

Niemniej jednak przepisy prawa definiują tajemnicę przedsiębiorstwa i zapewniają jej ochronę. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Takimi działaniami są odrębne umowy lub klauzule poufności w umowach głównych zawieranych zarówno z partnerami biznesowymi, jak i z klientami oraz pracownikami. Należy pamiętać, że znaczenie takich zobowiązań podkreślają również przepisy karne. Artykuł 266 Kodeksu karnego uznaje za przestępstwo ujawnienie lub wykorzystanie informacji wbrew przepisom ustawy lub obowiązkom umownym.

W praktyce kontaktów handlowych sposobem na zachowanie tajemnicy spółki jest zawieranie dodatkowej umowy, która ustanawia obowiązek zachowania poufności. Niemniej jednak zobowiązanie do dyskrecji może zostać wprowadzone przez strony w treści kontraktu głównego jako klauzula dodatkowa. Przedsiębiorcy mogą dokonać swobodnego wyboru co do formy i treści tego typu zobowiązania. Należy szczególnie podkreślić, że strony muszą precyzyjnie określić przedmiot ochrony. W ewentualnym postępowaniu ułatwi to przedsiębiorcy wykazanie, że jego kontrahent wykorzystał informacje poufne.

Za prawidłową należy uznać praktykę, zgodnie z którą wskazanie danych objętych tajemnicą następuje przez odwołanie do projektu, kontraktu czy zlecenia.

Przykładowa klauzula może brzmieć: „Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w toku wykonywania zamówienia numer 1/2013”.


Michał Koralewski
, radca prawnyZobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26241 )
Array ( [docId] => 26241 )