Prognozowanie i planowanie sprzedaży

Data: 10-06-2013 r.

Jak uniknąć bankructwa, utraty klientów, nadmiernych kosztów amorty­zacji i magazynowania oraz za dużych zapasów? Planowanie jest pro­cesem, który umożliwia firmie osiągnięcie sukcesu i daje narzędzia do kształtowania przyszłości przedsiębiorstwa. Planowanie i prognozowanie sprzedaży jest dzisiaj niezbędne, aby osiągnąć sukces.

Punktem wyjścia do planowania finansowego jest najczęściej prognoza sprzedaży, dopiero w następnej kolejności ustala się niezbędne aktywa umożliwiające założoną sprzedaż oraz sposoby ich finansowania. Policzywszy wielkość sprzedaży, można przejść do prognozy bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych.

Najistotniejsza jest tu jakość prognozowania – bezpośrednio lub po­średnio na podstawie prognoz przychodów ze sprzedaży podejmuje się w firmie kluczowe decyzje – na przykład o maksymalnym poziomie zadłużenia.

Prognoza sprzedaży jest wykonywana zarówno w ujęciu ilo­ściowym (poziom, wolumen sprzedaży), jak i wartościowym (przychody ze sprzedaży).

Konsekwencje błędnych prognoz mogą być bardzo niebez­pieczne, przykładowo:
 • duży błąd w prognozowaniu przychodów ze sprzedaży może w efekcie doprowadzić do bankructwa spółki, np. gdy osią­gane przychody będą istotnie niższe niż zaplanowane, wtedy firma nie będzie w stanie obsługiwać zadłużenia i spłacić zaciągniętego kredytu,
 • jeżeli rynek rozwija się szybciej, niż założyło się w prognozie, wówczas spółka nie jest w stanie zaspokoić popytu i klien­ci odchodzą do konkurencji, a nasza firma ponosi straty w postaci utraconych możliwości oraz dodatkowo traci swój udział w rynku.

Celowość jest podstawową cechą planu. Należy pamiętać o tym, że plan jest formułowany po to, aby zapewnić sprawną realiza­cję zamierzonego celu. Planujący trzeba wiedzieć, jakie działania do niego prowadzą, jakie mogą ze sobą kolidować, a jakie są po prostu nieistotne. W planowaniu, szczególnie sprzedaży, należy uwzględnić strategię firmy, powinno się zastanowić się, która dziedzina działalności będzie rozwijana, a z której firma zrezygnuje, jaki udział w rynku będzie mieć za rok, dwa czy pięć lat, w jakim tempie powinna rosnąć sprzedaż produk­tów itd.


Julita Zdończyk
, doradca w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26225 )
Array ( [docId] => 26225 )

Array ( [docId] => 26225 )