Cząstkowy rozkład możliwy także w krótszych okresach rozliczeniowych

Kategoria: Czas pracy
Autor: Szymon Sokolik
Data: 08-05-2014 r.

Nowelizacja Kodeksu pracy z 2013 r. potwierdziła obowiązek sporządzania rozkładów czasu pracy. Jednocześnie pozwoliła wprowadzać tzw. cząstkowe rozkłady czasu pracy, obejmujące jedynie część okresu rozliczeniowego (nie krótszą niż miesiąc). Można je stosować nie tylko w 12-miesięcznych okresach rozliczeniowych.

Pracodawca ma obowiązek sporządzać rozkłady czasu pracy na poszczególne okresy rozliczeniowe. Nie musi tego robić jedynie w przypadkach, gdy:

 

- rozkład czasu pracy pracownika wynika z prawa pracy, obwieszczenia, o którym mowa w art. 150 § 1, albo z umowy o pracę,
- w porozumieniu z pracownikiem ustali czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w § 1; w takim przypadku rozkład czasu pracy ustala pracownik,
- na pisemny wniosek pracownika stosuje do niego ruchomy czas pracy,
- na pisemny wniosek pracownika ustali mu indywidualny rozkład czasu pracy.

Od 23 sierpnia 2013 r. pracodawcy – jeśli chcą – mogą tworzyć rozkłady obejmujące tylko część okresu rozliczeniowego, nie mniejszą jednak niż 1 miesiąc. Możliwość ta dotyczy wszystkich okresów rozliczeniowych dłuższych niż miesięczne – a więc nie tylko przedłużanych do 12 miesięcy (patrz: przykład). Nie potrzeba uzyskiwać na to zgody związków czy przedstawiciela pracowników.

Przykład:

Kilka grafików w jednym okresie

Pracodawca już od kilku lat stosuje 4-miesieczny okres rozliczeniowy. Nie zamierza go wydłużać. Mimo to może obecnie sporządzać rozkłady czasu pracy na części okresu rozliczeniowego, nie krótsze jednak niż miesiąc (a więc mogą być maksymalnie 4 części). Przed 23 sierpnia nie miał takiej możliwości

Szymon Sokolik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34830 )
Array ( [docId] => 34830 )