Dobowe godziny nadliczbowe trzeba rozliczać co miesiąc

Kategoria: Czas pracy
Data: 18-09-2013 r.

Mimo możliwości przedłużania okresu rozliczeniowego nawet do 12 miesięcy, pracodawca ma obowiązek rozliczać dobowe godziny nadliczbowe co miesiąc. Jeśli przed terminem wypłaty wynagrodzenia pracownik nie złoży wniosku o czas wolny lub pracodawca nie zdecyduje o takiej formie rekompensaty, pracownik powinien otrzymać za nie wynagrodzenie ze stosownym dodatkiem razem z wypłata za dany miesiąc.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacane co najmniej raz w miesiącu, w stałym i z góry ustalonym terminie.

W okresie rozliczeniowym dłuższym niż 1 miesiąc termin rekompensaty godzin nadliczbowych jest inny dla nadgodzin powstałych w wyniku przekroczenia dobowej normy czasu pracy i inny – w razie przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy.

Dobowe godziny nadliczbowe – co miesiąc


Nadgodziny dobowe należy bowiem rekompensować co miesiąc. Oznacza to, że wypłata wynagrodzenia wraz z dodatkiem (jeśli właśnie w taki sposób będzie rekompensowana praca nadliczbowa) powinna następować, co do zasady, w terminie wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc, a najpóźniej do 10. dnia następnego miesiąca. Niedopuszczalne jest wypłacanie wynagrodzenia z dodatkiem za dobowe godziny nadliczbowe później, np. w terminie wypłaty za następny miesiąc.

Nadgodziny średniotygodniowe – po zakończeniu okresu rozliczeniowego

Natomiast nadgodziny powstałe w wyniku przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy pracodawca rekompensuje po zakończeniu okresu rozliczeniowego – dopiero wtedy możliwe jest stwierdzenie, czy doszło do przekroczenia tej normy. Jednak także w tym przypadku, jeśli rekompensatą jest wynagrodzenie wraz z dodatkiem, trzeba je wypłacić do 10. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

Jeśli pracownik złoży wniosek o czas wolny w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych lub to pracodawca zdecyduje o takim sposobie rekompensaty nadgodzin – nie trzeba wypłacać dodatku. Ważne jednak, aby zarówno wniosek pracownika, jak i decyzja pracodawcy w tej sprawie zapadły przed terminem wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc (chociaż czas wolny może być odebrany później).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26195 )
Array ( [docId] => 26195 )