Błędy w ewidencji czasu pracy a spór o nadgodziny

Kategoria: Czas pracy
Data: 05-09-2013 r.

Jeśli pracodawca nie prowadził rzetelnie ewidencji czasu pracy, może ponieść niekorzystne dla siebie skutki procesowe, gdy pracownik, żądając zapłaty za nadgodziny, wykaże, że faktycznie pracował ponad ustalone normy czasu pracy (II PK 34/09).

Jeżeli pracodawca nie prowadził należycie dokumentacji czasu pracy, może narazić się na dodatkowe koszty, tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego:
Tomasz M. był zatrudniony w spółce N. w podstawowym czasie pracy (8 godzin na dobę pomiędzy godziną 8.00 a 16.00). Pracował też w nadgodzinach. Jednak elektroniczna ewidencja czasu pracy nie pozwalał ich ewidencjonować. Każda próba wpisania w rubryce „faktyczny czas pracy" czasu przepracowanego poza godzinami 8.00-16.00, kończyła się niepowodzeniem. Tomasz M. był więc zmuszony deklarować, że pracował od godz. 8:00 do 16:00. Przełożeni nie mieli zastrzeżeń do organizacji jego pracy. Choć wiedzieli, że Tomasz M. pracuje w nadgodzinach, ale nie starali się wyeliminować tej praktyki.

Pracownik zażądał zapłaty za nadgodziny. Pracodawca odmówił i sprawa trafiła do sądu pracy. W sądzie pracodawca podnosił, że pracownik nie potrafi przedstawić dowodów poświadczających słuszność jego roszczeń.

Sąd Najwyższy nie przyznał racji spółce. Wprawdzie to pracownik musi udowodnić okoliczności, które potwierdzają słuszność zgłaszanych przez niego żądań względem pracodawcy, np. o zapłatę za nadgodziny. Jednak, gdy pracodawca nie prowadził należycie dokumentacji w zakresie czasu pracy, to on powinien wykazać, że praca w nadgodzinach nie miała miejsca bądź też, że wypracowywane nadgodziny wynikały wyłącznie ze złej organizacji pracy pracownika.

Źródło: Wyrok Sądu Najwyższego z 9 lipca 2009 r. (II PK 34/09).


Grażyna Mazur
, prawnik, specjalista prawa pracy


Zobacz także:


Najnowsze i najważniejsze orzeczenia sądów w sprawach pracowniczych publikujemy w miesięczniku „Prawo pracy w orzecznictwie”. Radzimy m.in. jak wygrać z pracownikiem spór sądowy o zapłatę za nadgodziny (jakich argumentów użyć w procesie).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26187 )
Array ( [docId] => 26187 )