Przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy

Kategoria: Czas pracy
Data: 11-09-2013 r.

Zgodnie z ostatnią nowelizacją Kodeksu pracy możliwe jest przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy maksymalnie do 12 miesięcy. Musi być to jednak uzasadnione przyczynami obiektywnymi, technicznymi lub organizacyjnymi.

O tym, czy zachodzą przesłanki do przedłużenia okresu rozliczeniowego maksymalnie do 12 miesięcy decydować ma pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników.

Przykład:

Firma XYZ jest pośrednikiem w sprzedaży produktów sezonowych. Ich liczba, jaka otrzymuje od sprzedawców, jest uzależniona od ilość wytworzonego przez dostawców surowca. Z tego powodu pracodawca nie ma możliwości dokładnego zaplanowania natężenia pracy w poszczególnych miesiącach – jest ono zmienne z przyczyn od pracodawcy niezależnych.

Taka okoliczność uzasadnia wprowadzenie przedłużonych maksymalnie do 12-miesięcy okresów rozliczeniowych czasu pracy na podstawie art. 129 § 2 Kodeksu pracy.

Przedłużenie okresu rozliczeniowego maksymalnie do 12 miesięcy ustala się w:

  • w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Przy czym, jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy, albo
  • w porozumieniu z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe.

Pracodawca ma ponadto obowiązek przekazać kopię porozumienia w sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia jego zawarcia.

Podstawa prawna: art. 129 § 2, art. 150 § 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Joanna Kaleta, prawnik, specjalista prawa pracy


Zobacz także:

Wzory dokumentów kadrowych związanych z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy na nowych zasadach wraz z ich dokładnym omówieniem publikujemy w poradniku Dokumentacja kadrowa.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26189 )
Array ( [docId] => 26189 )