Dodatkowy dzień wolny za święto nie należy się wszystkim pracownikom

Kategoria: Czas pracy
Data: 11-06-2013 r.

Zasada oddawania dnia wolnego za święto przypadające w innym dniu niż niedziela obowiązuje ponownie od tego roku. Niemniej jednak nie wszyscy pracownicy będą mieli prawo do kolejnego dnia wolnego nawet jeżeli święto wypada w dzień wolny od pracy.

Obowiązek udzielania dodatkowego dnia wolnego od pracy wynika z faktu, że pracodawca musi zapewnić pracownikom zarówno dzień wolny z tytułu:
  • przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy oraz
  • święta przypadającego w innym dniu niż niedziela.

Jeżeli zatem święto przypada w dniu wolnym od pracy wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (np. w wolną środę, czwartek czy piątek), dochodzi do sytuacji, gdy pomimo obniżenia nominału czasu pracy zarówno z tytułu święta, jak i 5-dniowego tygodnia pracy, pracownik jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy tylko w jednym dniu. Dlatego też w takim przypadku pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikom do końca okresu rozliczeniowego dodatkowego dnia wolnego od pracy.

Zasada ta znajduje w pełni zastosowanie do wszystkich pracowników, bez względu na system czasu pracy, w którym są zatrudnieni, jeżeli tylko wykonują swoją pracę przez 5 dni w tygodniu. Jeżeli natomiast liczba dni pracy pracownika w tygodniu jest ograniczona (np. pracownik pracuje przez 4 dni w tygodniu) nie ma potrzeby zapewniania takiemu pracownikowi innego dnia wolnego w zamian za święto przypadające w dzień wolny od pracy wynikający z jego rozkładu czasu pracy.

Przykład: Pracownik zatrudniony jest w systemie równoważnym, a dniem wolnym wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy jest środa. W maju 2013 r. pracodawca zaplanował mu 12 dni pracy po 12 godzin oraz dwa dni pracy przez 8 godzin. Oznacza to, że pracownik świadczy pracę przez 14 dni a odpoczywa przez 17. Dlatego też, mimo iż święto 1 maja przypada w środę, czyli dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy dla pracownika – pracodawca nie ma obowiązku udzielania dodatkowego dnia wolnego od pracy. Pracownik ma bowiem więcej dni wolnych w miesiącu niż wymagane przez Kodeks pracy minimum.


Podstawa prawna:
art. 129, art. 130, art. 151(1), art. 151(2), art. 151(3) ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Joanna Kaleta, prawnik, specjalista prawa pracy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26150 )
Array ( [docId] => 26150 )