W systemie zadaniowym należy się rekompensata za pracę w niedzielę

Kategoria: Czas pracy
Data: 15-04-2013 r.

W zadaniowym systemie czasu pracy pracodawca nie określa pracownikowi odgórnie godzin pracy lecz zadania do wykonania których będzie on zobowiązany. Nie oznacza to jednak, że system ten wyłącza zastosowania przepisów dotyczących niedzieli.

W przypadku systemu zadaniowego to pracownik decyduje kiedy i ile godzin pracuje. Rolą pracodawcy jest natomiast takie zaplanowanie zadań, aby czas ich wykonania nie powodował naruszenia powszechnie obowiązujących norm czasu pracy.

O czasie wykonywania zadań decyduje sam pracownik

W ramach zadaniowego systemu czasu pracy o rozkładzie swojego czasu pracy decyduje samodzielnie pracownik (pracodawca nie wskazuje bowiem dokładnych godzin jego pracy lecz wyznacza jedynie zadania do wykonania). W rezultacie pracownik może elastycznie kształtować długość dnia pracy, a nawet liczbę dni pracy oraz godziny w jakich w ciągu dnia będzie pracę wykonywał.

Czas pracy w niedzielę

Powyższe nie wyłącza jednak zasad rozliczania wykonywanej przez pracowników zatrudnionych w zadaniowym systemie czasu pracy w niedzielę. Zawarta w art. 1519 § 2 Kodeksu pracy definicja pracy w niedzielę, pod warunkiem, że nie została zmodyfikowana w obowiązujących w zakładzie pracy aktach wewnątrzzakładowych, obowiązuje każdego pracownika niezależnie od systemu czasu pracy w jakim jest zatrudniony.

Jeżeli zatem pracownik zatrudniony w zadaniowym systemie czasu pracy rozpoczyna pracę w poniedziałek o godzinie 4.00, to praca ta przypadającą pomiędzy godziną 4.00 a 6.00 (w braku odmiennych regulacji) stanowi pracę w niedzielę. Z tytułu takiej pracy pracodawca zobowiązany jest udzielić pracownikowi cały dzień wolny od pracy bądź wypłacić wynagrodzenie powiększone o 100% dodatek za 2 godziny pracy w tym dniu.

Podstawa prawna:

  • art. 140, art. 1519, art. 15111 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Joanna Kaleta, aplikant adwokacki


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26100 )
Array ( [docId] => 26100 )