Dwa oddziały firmy – dwie pory nocne

Kategoria: Czas pracy
Autor: Joanna Kaleta
Data: 29-07-2014 r.

Chociaż nie ma przeszkód, aby ustalić odmienne pory nocne i terminy wypłaty wynagrodzenia w różnych oddziałach danej firmy, to postanowienia takie (w szczególności w zakresie terminu wypłaty wynagrodzenia) mogą być zakwestionowane przez pracowników jako dyskryminujące.

Ponieważ przepisy Kodeksu pracy określają jedynie ramowo czas trwania pory nocnej, pracodawca ma obowiązek dokładnego ustalenia, jakie kolejne 8 godzin pomiędzy 21.00 a 7.00 oznaczają porę nocną. Powinno to nastąpić w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy albo w drodze obwieszczenia pracodawcy.

Przepisy nie rozstrzygają wyraźnie, czy w ramach tego samego zakładu pracy mogą być ustalone różne godziny pory nocnej. Wobec tego wydaje się, że ich zróżnicowanie nie zostało przez ustawodawcę zabronione.

Powszechnie przyjmuje się, że w przypadkach uzasadnionych organizacją pracy pracodawca może ustalić dla różnych grup pracowników różne godziny pory nocnej. Za dopuszczalne uznać również należy odmienne określenie pór nocnych dla pracowników zatrudnionych w różnych oddziałach zakładu pracy. Podobnie jest w przypadku określenia terminu wypłaty wynagrodzenia.

Jednak w obu przypadkach – ustalenia różnych godzin pory nocnej oraz odmiennych terminów wypłaty wynagrodzenia za pracę dla 2 różnych oddziałów danej firmy – pracodawca może narazić się na zarzut dyskryminacji pracowników. Ocena, czy takie działanie pracodawcy ma charakter dyskryminujący, należeć będzie każdorazowo do sądu badającego ewentualne (indywidualne) wnioski pracowników.

Joanna Kaleta, adwokat, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35429 )
Array ( [docId] => 35429 )