W jednym zakładzie pracy można ustalić różne pory nocne

Kategoria: Czas pracy
Data: 04-09-2013 r.

Przepisy nie zabraniają określenia różnych pór nocnych w jednym zakładzie pracy. Musi to być jednak uzasadnione obiektywnymi przesłankami i nie może naruszać przepisów w zakresie równego traktowania.

Pracodawca określa porę nocną (8 godzin z przedziału między 21.00 a 7.00) w regulaminie pracy, a pracodawca niezobowiązany do wydania regulaminu pracy porę nocną podaje w informacji o warunkach zatrudnienia, przekazywanej pracownikowi w formie pisemnej nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę.

Określenie pory nocnej leży w gestii pracodawcy

To pracodawca decyduje w jaki sposób określi porę nocną w zakładzie pracy. W przepisach brak jest wyraźnego zakazu ustanawiania u jednego pracodawcy kilku różnych czasookresów pory nocnej – wydaje się więc, że, co do zasady, nie jest to zabronione.

Różne pory nocne nie mogą naruszać przepisów

Należy jednak pamiętać, że takie zróżnicowanie musi mieć uzasadnienie w charakterze i specyfice pracy poszczególnych grup pracowników. Jeśli jeden pracodawca ma kilka różnych zakładów pracy albo prowadzi zakład, w którym funkcjonuje wiele różnych wydziałów, z formalnego punktu widzenia może, moim zdaniem, zróżnicować porę nocną.

Dodatkowo dopuszczalność stosowania zróżnicowanej pory nocnej należy zawsze rozpatrywać kontekście przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26182 )
Array ( [docId] => 26182 )