Jak zrekompensować pracownikowi pracę w soboty, niedziele i święta

Kategoria: Czas pracy
Data: 11-10-2012 r.

Pracownik ma prawo do rekompensaty za pracę w dni wolne oraz niedzielę i w święta. W przypadku soboty jest to dzień wolny, a w przypadku niedzieli i świąt – w pierwszej kolejności dzień wolny od pracy, a jeśli nie będzie to możliwe – dodatek do wynagrodzenia.

Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina.

Jeżeli pracownik wykonywał pracę w godzinach nadliczbowych w dniu wolnym od pracy (wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy), czyli np. w sobotę, przysługuje mu w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym (art. 1513 Kodeksu pracy, dalej: k.p.).

Pracownikowi, który pracował w niedzielę lub w święto pracodawca ma obowiązek zapewnić inny dzień wolny od pracy:

  • w zamian za pracę w niedzielę - w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli,
  • w zamian za pracę w święto - w ciągu okresu rozliczeniowego (art. 15111 k.p.).

Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym wyżej dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w tym terminie przysługuje mu dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w niedzielę.

Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym wyżej dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w święto, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w święto.

Do pracy w święto przypadające w niedzielę stosuje się przepisy dotyczące pracy w niedzielę.

Pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. Nie dotyczy to jednak pracowników zatrudnionych w systemie pracy weekendowej, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.

Aneta Mościcka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25963 )
Array ( [docId] => 25963 )