Komu przysługuje ryczałt za pracę w nadgodzinach

Kategoria: Czas pracy
Data: 18-09-2012 r.

Ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje pracownikom , którzy wykonują stale pracę poza zakładem pracy. Może on być przyznany w przypadku, gdy pracownik świadczy pracę ponad normę czasu pracę, ale utrudniona jest kontrola faktycznego czasu jego pracy.

Wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych może być zastąpione ryczałtem. Jego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi czasu pracy w godzinach nadliczbowych. Taki sposób rozliczania godzin nadliczbowych jest stosowany wobec pracowników pracujących na stałe poza zakładem pracy, chodzi tu np. o kierowców, czy też przedstawicieli handlowych. W przypadku takich osób trudno jest bowiem ustalić faktycznie przepracowany czas pracy.

Ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych powinien być wyodrębniony od innych składników wynagrodzenia. W przepisach Kodeksu pracy nie jest sprecyzowane, jaka może być jego forma. W wyroku z 17 czerwca 2008 r. (I PK 307/07) Sąd Najwyższy orzekł, że umowa stron może określać, obok wynagrodzenia zasadniczego, także ryczałt za godziny nadliczbowe. Taka regulacja nie pozbawia pracownika roszczeń o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, nieobjętych ryczałtem. Z uwagi na to, że przepisy nie precyzują formy ryczałtu za godziny nadliczbowe, może on mieć różną formę i nazwę. Nie ma przeszkód, by nadać mu także formę premii uznaniowej, o ile spełnia on wskazany powyżej wymóg dotyczący wysokości takiej premii – stwierdził Sąd Najwyższy ww. wyroku.

Ryczałt musi być uzgodniony pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, nie może on w niekorzystny sposób odbiegać od wysokości wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Jeżeli istnieje duża rozbieżność między wysokością ryczałtu a faktycznym czasem pracy, pracownik może domagać się wypłacenia dodatku za godziny pracy nadliczbowej nieobjęte ryczałtem.

Jeżeli pracownikowi został przyznany ryczałt za godziny nadliczbowe, pracodawca nie musi prowadzić ewidencji godzin pracy takiego pracownika.

Aneta Mościcka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25953 )
Array ( [docId] => 25953 )