Kierownik pracuje w nadgodzinach bez rekompensaty

Kategoria: Czas pracy
Data: 07-11-2013 r.

Wynagrodzenie i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych nie przysługują m.in. kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych. Nie zawsze jednak określenie stanowiska jako kierownik zwalnia pracodawcę z obowiązku rekompensaty pracy w nadgodzinach.

Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

Kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy. Nie zawsze zatem praca w godzinach nadliczbowych świadczona przez kierownika pozostaje bez rekompensaty.

Jednak sama nazwa stanowiska – „kierownik” – nie przesądza o tym, że dany pracownik nie otrzyma wynagrodzenia i dodatku za nadgodziny w normalnym dniu. Jak wskazał Sąd Najwyższy ocena zajmowanego stanowiska jako kierowniczego ma w świetle art. 1514 Kodeksu pracy przede wszystkim to znaczenie, że przepis ten dotyczy pracowników, których stanowisko pozwala na wydawanie poleceń związanych z pracą innym pracownikom, przede wszystkim dotyczących wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych pod nadzorem zlecającego. Brak podwładnych i współpraca z podmiotami zewnętrznymi przemawia przeciwko uznaniu stanowiska za kierownicze (wyrok SN z 4 czerwca 2008 r., II PK 326/07).

Jeśli zatem pracownik nie kieruje pracą innych osób oraz nie ma uprawnień do wydawania im poleceń (nie ma podwładnych pracowników), nie można traktować go jako kierownika w świetle art. 1514 Kodeksu pracy i polecać pracy nadliczbowej bez rekompensaty.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26231 )
Array ( [docId] => 26231 )